Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ЗОРИЙ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ЗОРІЙ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України,

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,

нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Наталія Василівна Зорій закінчила Чернівецький державний університет ім. Федьковича (1977р., спеціальність «математик-викладач»), працює провідним науковим співробітником Інституту математики НАН України. Зорій Н.В. – вчена зі світовим ім’ям. У сучасній теорії потенціалу нею розвинено новий перспективний напрямок – теорію істотно некомпактних екстремальних задач. Тут, зокрема, нею знайдено необхідні та достатні умови розв’язності задачі Гауса, що складало відкриту проблему з 60-х років минулого століття. На стику з геометричною теорією функцій Н.В. Зорій розвинено теорію ємностей просторових конденсаторів та отримано ряд вельми несподіваних, суто просторових ефектів, не властивих відомій раніше відповідній теорії на площині. Вона розв’язала низку відкритих проблем, поставлених Гаусом, Герингом, Кіші та ін. Н.В. Зорій продуктивно співробітничає з провідними вченими США, Німеччини, Швейцарії та Австрії. Окрім безумовного теоретичного значення, її результати вже знайшли практичне застосування при розробці ефективних чисельних алгоритмів побудови рівноважних розподілів. Результати Н.В. Зорій представлені в 130 працях, опублікованих у провідних світових виданнях, доповідалися на ряді престижних форумів та відмічені низкою наукових грантів, серед яких: грант Сороса, грант Сороса та України, грант INTAS, грант “Scholar-in-Residence” (США, 2008 та 2010 роки), грант “Research-in-pairs” (Німеччина, 2009).

У 2012 р. Наталія Василівна Зорій отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».