Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ВОСКОБИЙНЫК ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ВОСКОБІЙНИК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ

завідувач відділу ціноутворення кон'юнктури та інфраструктури ринку ННЦ «Інститут аграрної економіки»,

кандидат економічних наук,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Воскобійник Юрій Павлович у 2001 р. закінчив Уманську державну аграрну академію та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю "Менеджмент організацій".

З липня 2001 року працював на посаді економіста по оплаті в СТОВ "Колос" м. Городище, Черкаської обл.

У квітні 2002 року був зарахований до аспірантури Інституту аграрної економіки, де підготував і у жовтні 2007 року захистив кандидатську дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством.

З квітня 2005 року постійно працює в ННЦ "Інститут аграрної економіки" обіймаючи посади молодшого наукового співробітника відділу ціноутворення та кон'юнктури ринку, з січня 2007 р. – заступника завідувача відділу ціноутворення та кон'юнктури ринку, а з серпня 2009 року і по даний час – завідувача відділу ціноутворення кон'юнктури та інфраструктури ринку. Активно займається громадською роботою, в 2008 р був обраний секретарем Ради молодих вчених ННЦ «Інститут аграрної економіки».

Воскобійник Ю.П. вчений економіст аграрник, який вивчає і впроваджує в практику результати досліджень з проблем ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, формування і розвитку аграрного ринку. Дослідження охоплюють науково-методологічні засади функціонування та інституціональну систему регулювання аграрного ринку, методологічні засади ціноутворення, економічні відносини щодо формування витрат і цін на сільськогосподарську продукцію, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Вагоме місце у дослідженнях займають проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування інфраструктури аграрного ринку, зокрема біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Він брав активну участь у розробці ряду Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, інших законодавчих і нормативних актів.

За період наукової діяльності проявив себе кваліфікованим, відповідальним, творчим науковцем, хорошим організатором, доброю і чуйною людиною, який завжди у пошуку нових ідей і шляхів їх вирішення. Йому властиві надзвичайна працелюбність, високий професіоналізм, кмітливість, відповідальність, доброзичливість до людей та щирість.

Веде активну пропаганду результатів наукових досліджень через публікації, лекції і виступи на наукових і практичних зібраннях. За результатами досліджень опублікував понад 60 наукових праць в числі яких монографії, розділи в книгах, методичні рекомендації, статті в журналах.

У 2012 р. Воскобійник Юрій Павлович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».