Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ВАСИЛЬЄВ ЛЕОНІД ЯКОВИЧ

головний лікар ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України,

заслужений лікар України, к.м.н., ст.н.с.,

 нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» та медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Васильєв Л.Я., 1949 р.н., освіта вища, закінчив у 1972 р. Харківський медичний інститут. Одружений, має двох дітей. Працює в Інституті медичної радіології з червня 1985 р. лікарем-радіологом, а в березні 1989 р. призначений головним лікарем інституту. Кілька років за сумісництвом виконував обов'язки завідувача відділення ядерної медицини.

Адміністративні обов'язки Васильєв Л.Я. з успіхом поєднує із лікувальною та науковою роботою. У 1990 р. у Київському НДІ онкології та радіології МОЗ України захистив кандидатську дисертацію на тему «Радионуклидная диагностика нарушений гемопоэза у больных злокачественными новообразованиями и истинной полицитемией». Як керівник або відповідальний виконавець НДР постійно бере участь у виконанні планової наукової тематики.

Васильєв Л.Я. двадцять років поспіль очолює клініку інституту, має великий досвід і авторитет для цієї відповідальної і складної роботи. Має вищу кваліфікаційну категорію з радіології, а також з організації і управління охорони здоров'я. Він є кваліфікованим фахівцем в галузі радіонуклідної діагностики й терапії. Неодноразово брав участь у республіканських конференціях та з'їздах як автор чи співавтор доповідей, присвячених актуальним проблемам ядерної медицини, радіаційної онкології. Автор понад 90 наукових публікацій та 8 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

Регулярно (кожні 3-4 роки) навчається на курсах підвищення кваліфікації лікарів у Національній та в Харківській медичних академіях післядипломної освіти. Останнє тематичне удосконалення (травень 2009 р.) – «Клінічна патологія в лікувальній практиці». Васильєв Л.Я. атестований у 2004 р. в Центральній атестаційній комісії АМН України, отримав вищу кваліфікаційну категорію з радіології.

У лютому 2005 р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти пройшов передатестаційний цикл і отримав вищу категорію з організації та управління охороною здоров'я. Останнє підвищення кваліфікації – в НМАПО (2009 рік).

Активна і громадська робота Л.Я. Васильєва. Він багато років є заступником голови Товариства фахівців ядерної медицини України, а з 2011 р. – членом редакційної ради Українського радіологічного журналу, зокрема, редактором розділу з ядерної медицини.

Васильєв Л.Я., людина вельми небайдужа, користується заслуженою повагою і авторитетом у співробітників та хворих, а також колег – радіологів та онкологів. Неодноразово заохочувався адміністрацією в наказах по інституту. В 1999 р. Указом Президента України нагороджений Почесним званням «Заслужений лікар України». У 2003 р. та 2009 р. нагороджений Грамотою Президії АМН України. У 2012 р. за високі трудові досягнення отримав почесні нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України» та медаль «Трудова слава».