Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ТИТАРЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ТИТАРЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,

кавалер Ордену «Свята Анна» ІІІ ступеня

Титаренко Тетяна Михайлівна закінчила психологічне відділення філософського факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1973 р. З 1974 р. працювала в Київському філіалі ВНДІ технічної естетики, а із січня 1975 р. – в НДІ психології Міносвіти України на посаді молодшого наукового співробітника. У 1976-1979 рр. навчалася в аспірантурі цього ж інституту. У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Функції емоцій у моральному розвитку дошкільника". З 1980 по 1982 р. працювала молодшим науковим співробітником лабораторії психології дошкільного виховання, а з 1982 по 1986 р. – старшим науковим співробітником лабораторії психології важковиховуваних підлітків. З 1986 р. – провідний науковий співробітник, а з 1987 р. – завідувач лабораторії методології. У 1982 р. очолила центр психології особистісних дисгармоній, згодом – лабораторію реабілітації особистості. У 1994 р. захистила докторську дисертацію на тему "Життєвий світ особистості: структурно-генетичний підхід".

Із січня 1997 р. Т. М. Титаренко очолює лабораторію соціальної психології особистості в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України. За час роботи в Інституті зарекомендувала себе як відповідальний, ініціативний, творчий працівник, що вміє визначати актуальні наукові питання, нестандартно підходити до їх розв'язання, здійснювати наполегливий пошук у сфері сучасної психологічної проблематики. Титаренко Т. М. є керівником, здатним організувати ефективну діяльність наукового підрозділу, об'єднати колектив науковців навколо дослідження складних тем.

Титаренко Т. М. – відомий в Україні та поза її межами фахівець у галузі психології особистості. Під її керівництвом успішно проводяться наукові дослідження із психології життєвої кризи, життєвого вибору, життєвих домагань та життєвих завдань особистості. У творчому доробку Т. М. Титаренко – 341 опублікована наукова праця, у тому числі близько 20 монографій, підручників і навчально-методичних посібників. Результати багаторічних наукових досліджень відображено в таких її ґрунтовних наукових працях, як "Испытание кризисом. Одиссея преодоления" (2009), "Життєві домагання особистості" (2007, у співавт.). "Особистісний вибір: психологія відчаю та надії" (2005), "Кризове психологічне консультування" (2004), "Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності" (2003), "Психологія життєвої кризи" (1998), "Личность: конфликт, гармония" (1989; 1991; у співавт.) та ін. У її творчому доробку "Особистісний вибір: психологія відчаю та надії" (2005), "Кризове психологічне консультування" (2004), "Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності" (2003), "Психологія життєвої кризи" (1998), "Личность: конфликт, гармония" (1989; 1991; у співавт.) та ін. У її творчому доробку – підручники для вищих навчальних закладів: "Основи практичної психології"" (1998; 2001), "Основи психології" (шість видань протягом 1995-2006); навчальні посібники: "Сучасна психологія особистості" (2009, у співавт.), "Основи соціальної психології" (2008, у співавт.), "Життєві кризи: технології консультування" (2007); науково-методичні посібники: "Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека" (2009, у співавт.), "Запобігання емоційному вигоранню в сім'ї як фактор гармонізації сімейних взаємин" (2007, у співавт.), "Життєва компетентність особистості" (2003), "Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство" (2000), "Життєві кризи особистості" (1998), "Мистецтво життєтворчості особистості" (1997). 2004 р. її монографія "Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності" отримала першу премію НАПН України.

Важливою рисою наукової діяльності Т.М. Титаренко є практична спрямованість її досліджень. Розроблювані нею фундаментальні питання психології особистості мають широкий вихід у сферу практичного застосування, зокрема у створення прикладних розробок, методичних рекомендацій. Під керівництвом Т.М. Титаренко лабораторія соціальної психології особистості брала активну участь у державних програмах "Здоров'я нації", "Діти України", "Репродуктивне здоров'я 2001– 2005", Комплексній програмі профілактики злочинності. Т.М. Титаренко має авторитет висококваліфікованого консультанта-психотерапевта. За межами України її знають не тільки як теоретика, методолога, а і як тренера, співробітника Східно­європейського Інституту гештальт-терапії (м. Санкт-Петербург).

Протягом усього періоду своєї професійної діяльності Т. М.Титаренко успішно поєднувала науково-дослідну роботу з викладанням базових курсів та спецкурсів із психології особистості ("Психологія особистості", "Життєвий світ особистості", "Життєві кризи особистості", "Психологія життєвої кризи", "Кризове психологічне консультування"), зокрема у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, Інституті лінгвістики і права, Чернівецькому державному університеті,  Житомирському  педагогічному  університеті.   Щорічно   читає  лекції аспірантам Інституту соціальної та політичної психології; бере участь у роботі комісії з приймання кандидатських іспитів в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, Чернівецькому державному університеті та Інституті соціальної та політичної психології за спеціальностями 19.00.01 – загальна психологія, історія психології та 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

Керує науково-дослідною роботою аспірантів, докторантів і з добувачів. Підготувала 13 кандидатів і одного доктора наук.

Титаренко Т. М. – активний учасник та організатор різного рівня наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. Вона є співорганізатором щорічного міжінститутського семінару "Життєві домагання і досвід особистості", що проводиться очолюваною нею лабораторією соціальної психології особистості спільно з лабораторією когнітивної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України з 2002 р.

Титаренко Т. М. – голова спеціалізованої вченої ради Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член спеціалізованої вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, голова журі на Всеукраїнській студентській олімпіаді із психології. Бере активну участь у роботі Української спілки психотерапевтів, Вищої соціально-психологічної школи. Член Товариства психологів України та Асоціації політичних психологів.

Т. М. Титаренко очолює редакційну раду фахового видання "Психодрама и современная психотерапия", входить до складу редакційних рад і редколегій інших фахових видань у галузі психології.

Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, а також медалями НАПН України "Ушинський К. Д.", "Григорій Сковорода", нагрудними знаками "За наукові досягнення", "Відмінник народної освіти України", грамотами Міністерства освіти і науки України, Російської Академії освіти (РАО), Товариства "Знання" України. Має почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

У 2012 р. Титаренко Тетяна Михайлівна була удостоєна такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Свята Анна» ІІІ ступеня.