Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ТИХИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ТИХИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру НАПрН України,

академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Тихий Володимир Павлович у 2009 р. обраний Загальними зборами Академії віце-президентом Академії – керівником Київського регіонального центру Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

В 1963 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого»).

У 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. Обраний у 1993 р. членом-кореспондентом, а у 2004 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

Вагомий внесок Тихого В.П. у розвиток правознавчої думки. Його перу належать блискучі публікації, присвячені актуальним проблемам тлумачення права, конституційної юрисдикції, вчення про злочин. Він є автором понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, насамперед: «Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України» (2002), «Теоретичні засади Конституції України та їх методологічне значення для правових досліджень» (2003), «Конституція України: науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Конституційний Суд України» (2007), «Кримінальне право України: Загальна частина» та «Кримінальне право України: Особлива частина» (у співавт., 1997, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010), «Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України» (у співавт., 2001, 2008, 2009), «Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2004, 2008), «Правова система України: стан та перспективи: У 5 т.» (2009), «Злочини проти громадської безпеки» (2010).

Володимир Павлович активно займається науковими дослідженнями, яким завжди притаманні актуальність, новизна та фундаментальність. Ним одним із перших була розроблена теорія кримінально-правового забезпечення прав людини і вперше здійснено на монографічному рівні системне, комплексне дослідження, яке не має аналогів, щодо теоретичних і практичних проблем кримінальної відповідальності за порушення виборчих та референтних прав. Вперше визначено: поняття цих прав та злочинного їх порушення, відмежування від незлочинної поведінки, межі криміналізації, родовий склад злочину, його елементи та ознаки, види злочинів, стадії їх вчинення, особливості покарання; сформульовані пропозиції як з удосконалення кримінально-правових норм, так і з їх однозначного та правильного застосування.

З притаманною йому енергійністю, Володимир Павлович, активно брав участь у підготовці проектів Концепції судової реформи в Україні, проекту Закону про статус суддів, проекту Кримінального кодексу України та інших законопроектів важливих для нашого суспільства. У лютому 2011р. Володимир Павлович увійшов до складу науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї відповідно Указу Президента України від 21.02.2011р. № 224/2011.

Плідна діяльність Тихого В.П. гідно відзначена високими державними нагородами: присвоєнням почесних звань – Заслужений працівник освіти України (1991), Заслужений юрист України (2003), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2000), Почесною грамотою, Грамотою верховної Ради України (2004, 2003).

Його принциповість, відданість високим ідеалам науки, високий професіоналізм здобули визнаний авторитет і глибоку повагу серед колег, учнів та широкого юридичного загалу.

У 2012 р. Тихий Володимир Павлович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».