Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ТРОЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ТРОЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ТРОХИМОВИЧ

головний науковий співробітник , почесний директор Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України,

доктор технічних наук, професор, академік   Національної академії наук України,

кавалер Ордену Андрія Первозванного ІІІ ступеня

Трощенко  Валерій Трохимович закінчив Київський політехнічний інститут (1952 р., інженер-механік зі спеціальності «Тракторобудування»).

В.Т.Трощенко зробив вагомий внесок у розробку енергетичних і деформаційних критеріїв руйнування і статистичних теорій міцності металів і сплавів, у дослідження взаємозв'язку процесу накопичення втомного пошкодження металів з циклічною непружністю, у дослідження міцності матеріалів при ізотермічному і неізотермічному малоцикловому навантаженні, у встановлення закономірностей розвитку втомних тріщин і обґрунтування моделі переходу від втомного до крихкого руйнування. Протягом всього творчого шляху В.Т.Трощенко приділяє увагу розвитку актуальних наукових напрямів, які висувались запитами промисловості.

В.Т.    Трощенку    характерне    органічне    поєднання    експериментальних    і теоретичних досліджень, що дозволяє вирішувати на високому науковому рівні фундаментальні проблеми міцності і доводити результати наукових досліджень до практичного використання.

Він автор понад 500 наукових праць, серед них 20 монографій і довідників, ряд з яких перевидані за кордоном англійською мовою. Результати наукових досліджень В.Т.Трощенка узагальнені у фундаментальних колективних монографіях з міцності матеріалів при високих температурах (1966р.), двотомній монографії з проблем міцності матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах (1980р.), двотомних довідниках з опору втомі металів і сплавів (1987р.) і опору матеріалів деформуванню і руйнуванню (1993р.), двотомній монографії з циклічних деформацій і опору металів (1985р.), були удостоєні Державних премій в галузі науки і техніки України (1969р., 1997р.) і СРСР (1982р.), а також премії імені Г.С.Писаренка НАН України (2008р.). Наукові ідеї В.Т.Трощенка розвиваються його учнями, він підготував 38 кандидатів і 11 докторів наук, що працюють як в Інституті проблем міцності, так і в інших наукових організаціях, установах і вузах України і за кордоном.

В.Т. Трощенка нагороджено орденом Жовтневої революції (1991); орденом Трудового Червоного прапора (1979); орденом „Знак Пошани" (1971); орденом князя
Ярослава Мудрого V ступеня (2004); орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня
(2009); Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1982) та медалями.

У 2012 р. Трощенко  Валерій Трохимович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден Андрія Первозванного ІІІ ступеня.