Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ТРОНЬКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ТРОНЬКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка

НАМН України», д.м.н., професор, академік НАМН України,

член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Тронько М.Д. є одним з авторитетних вчених-ендокринологів України, педагогом, організатором наукової діяльності, який плідно працює над фундаментальними і прикладними проблемами ендокринології, його наукові дослідження охоплюють різні аспекти фізіології, біохімії, патофізіології ендокринної системи. Експериментальні роботи присвячені вивченню регуляції секреції, механізму дії та обміну кортикостероїдів. Проведені наукові дослідження дозволили Троньку М.Д. сформувати оригінальну концепцію функціональної трансформації кортикостероїдів, останнім часом він продовжує інтенсивно вивчати проблеми регуляції обміну речовин, питання регуляції внутрішньоклітинних процесів у нормі й патології.

Тронько   М.Д.   вніс   значний   вклад   у   вивчення   впливу   радіаційного   фактора   на канцерогенез   щитовидної   залози.   Питання   з   Чорнобильської   наукової   тематики   стало пріоритетним напрямом у науковій і практичній діяльності Тронька М.Д. Отримані дані лягли в основу створення Республіканського реєстру дітей, постраждалих після аварії на ЧАЕС. Під керівництвом   та   за   безпосередньої   його   участі   отримані   нові   дані   відносно   зростання захворюваності на рак щитовидної залози у дітей та підлітків України після аварії на ЧАЕС, доведена залежність зростання захворюваності на рак щитовидної залози від дози опромінення її,  проведені  молекулярно-біологічні  дослідження  злоякісних  пухлин  щодо  участі  різних онкогенів в тиреоїдному канцерогенезі в залежності від віку пацієнтів і часу, що минув після аварії. У 2007 році у складі авторського колективу Троньку Миколі Дмитровичу присуджена Державна  премія   України   в   галузі   науки   і   техніки   за  роботу   «Визначення   механізмів радіоіндукованих онкогематологічних та онкологічних ефектів Чорнобильської катастрофи, розробка і впровадження новітніх технологій медичного захисту постраждалих» (розділ «Рак щитовидної залози»).

Протягом багатьох років провідним напрямом наукової діяльності Тронька М.Д. є проблема   цукрового   діабету.   Важлива   медико-соціальна   значимість   цієї   проблеми   для населення України зумовила прийняття Комплексної програми «Цукровий діабет», ініціатором та розробником якої був очолюваний ним інститут. Під керівництвом Тронька М.Д. вперше в Україні створені бази даних державного реєстру дорослих та дітей хворих на цукровий діабет, що дає можливість здійснювати динамічний контроль за кожним випадком захворювання, вирішувати важливі наукові завдання і практичні питання лікувально-діагностичного процесу.

Під безпосереднім керівництвом Тронька М.Д. було проведено клінічне випробування та впровадження в практику вітчизняних інсулінів, ізодибуту, L-тироксину.

Під керівництвом Тронька М.Д. розроблено Державну програму профілактики йододефіцитних захворювань та проведено обстеження населення на йододефіцит по всій території України. Запропоновані шляхи подолання йодного дефіциту в України, одним з яких є підготовлений проект закону "Про попередження станів і захворювань, спричинених йодною недостатністю", який передбачає постійний моніторинг йодної забезпеченості та захворюваності населення і впровадження масової йодної профілактики шляхом вживання йодованої солі.

Тронько М.Д. – автор близько 500 друкованих праць, серед яких 20 монографій; він є співавтором двох авторських свідоцтв та 32-х Деклараційних патентів України. Він підготував 8 докторів і 9 кандидатів наук.

Тронько М.Д. нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом». Тронька М.Д. обрано Президентом Асоціації ендокринологів України, віце-президентом Української діабетичної федерації, членом Президії НАМН України, заступником голови Наукової ради при Президії НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини, він є членом Європейської та Американської Асоціацій з вивчення цукрового діабету, Європейської тиреоїдної асоціації, головою спеціалізованої наукової ради по захисту дисертацій зі спеціальності «Ендокринологія», головним редактором журналу «Ендокринологія».

У 2012 р. за високі трудові досягнення Тронько Микола Дмитрович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».