Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ТОПАЛ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ТОПАЛ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

заступник завідувача відділу Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України,

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Топал Олександр Іванович закінчив Національний університет ім.. Т.Шевченка (1993 р., радіофізика та електроніка), нині працює на посаді заступник завідувача відділу Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України.

До кола наукових інтересів та професійних обов'язків Топала Олександра Івановича входить: проведення експериментальних досліджень з визначення кінетики та динаміки вигоряння твердого палива; розробка інженерних методів обчислення процесів піролізу, спалювання та газифікації твердого палива; розробка методів та програмного забезпечення з автоматизації лабораторних досліджень; створення лабораторних стендів з дослідження аеродинамічних властивостей циркулюючого киплячого шару (холодні моделі); розробка нових технологічних схем термічної переробки вугілля з отримання синтез-газу заданого складу; узагальнення та системний аналіз промислового досвіду впровадження нових екологічно чистих вугільних енерготехнологій.

Зазначені види робіт виконуються своєчасно, у повному обсязі, на високому науковому рівні та відповідають чинним вимогам з якості.

Результати робіт Топала О.І. використовуються вітчизняними та іноземними фірмами з метою вдосконалення роботи енергетичного обладнання та методів його конструювання, в тому числі при впровадженні нових екологічно чистих вугільних енерготехнологій спалювання вітчизняного низькореакційного вугілля в котлоагрегатах з циркулюючим киплячим шаром (210 МВт енергоблок Старобешівська ТЕС).

Топалом О.І. опубліковано наукові праці: всього 56, в тому числі 1 монографія та 29 в фахових виданнях.

Він приймає активну участь у вирішенні нагальних завдань щодо впровадження нових енергетичних технологій в паливно-енергетичний комплекс України та вдосконалення експлуатації існуючого обладнання, в т.ч. є відповідальним виконавцем значної кількості договорів з проведення науко-дослідних робіт для Міністерства палива та енергетики України, а також для енергогенеруючих компаній ВАТ Центренерго та ВАТ Донбасенерго, а також виконавцем окремих розділів НДР з бюджетної тематики.

Топал О.І. володіє в належній мірі знанням сучасного рівня та найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі теплоенергетики; нового аналітичного обладнання та методів для дослідження термічних процесів (в тому числі гетерогенних реакцій), головних тенденцій з розвитку ефективної вітчизняної та зарубіжної енергетичної техніки. Він систематично вдосконалює рівень знань шляхом: вивчення закордонних та вітчизняних фахових видань, приймає участь у спеціалізованих виставках, конференціях та семінарах.

Топал О.І. характеризується відповідальністю, ретельністю, самостійністю (в межах повноважень) при виконанні робочих зобов'язань, а також творчим підходом у вирішенні поставлених завдань.

У 2012 р. за високі трудові досягнення Топал Олександр Іванович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Трудова слава».