Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

СИДОРЕНКО СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

СИДОРЕНКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

провідний науковий співробітник відділу регуляторних механізмів клітини Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,

нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

Сидоренко Світлана Павлівна є визначним вченим в галузі біології нормальних та злоякісно трансформованих клітин, а також клітинної імунології, добре відомою в світі, що збагатила фундаментальну науку і практичну медицину здобутками першорядного значення.

С.П. Сидоренко закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, біологічний факультет (1975 р., спеціальність "цитологія"), у 1978 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 1998 р. – докторську дисертацію за спеціальністю "онкологія" в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (ІЕПОР НАНУ). В 1997 році отримала звання "старший науковий співробітник" із спеціальності "онкологія". З 1991 по 1996 рр. працювала в Університеті штату Вашингтон (США) як запрошений вчений. В1995-2001р. була міжнародним дослідником ННМІ (Медичний Інститут ім. Ховарда Х'юза, США). З 1998 р. керівник створеної нею групи біотехнології, а в 2003-2008 р. – завідувач лабораторії сигнальних каскадів клітин ІЕПОР НАН. В 2003, 2005, 2007 та 2008 роках працювала в Університеті штату Вашингтон та Науковому інституті дитячого медичного центру (Сієттл, США) за підтримки грантів СКОР та Національного інституту здоров'я США (FІRСА). Проводить спільні міжнародні дослідження разом з колегами з Академії медичних наук Франції (INSERM), Каролінського Інституту (Швеція), Католицького Університету Льовену (Бельгія) за підтримки грантів INTAS та Dnipro.

С.П.Сидоренко належить пріоритет у відкритті клітинного рецептору CD150, вивченні його структури та функцій та ідентифікації нового сигнального мотиву ІТSМ. Сидоренко С.П. зроблено вагомий внесок у вивчення сигнальних каскадів, що ініціюються через В-клітинний рецептор, та механізми їх регуляції через корецепторні та ВКР-асоційовані молекули, зокрема нею було вперше клоновано кДНК тирозин кінази Syk. Під її вмілим керівництвом та безпосередньою участю створена широка панель моноклональних антитіл (МКАТ) для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень. Ряд МКАТ захищено авторськими свідоцтвами та визнано референтними антитілами для кластерів диференціювання (СD) на Міжнародних робочих нарадах по вивченню антигенів диференціювання лейкоцитів. МКАТ серії ІПО пройшли апробацію в науково-дослідних і клінічних лабораторіях України та багатьох країн світу, включаючи, Росію, США, Францію, Німеччину, Великобританію, Ізраїль, Ірландію, Чехію, Японію та ін.

С.П. Сидоренко є автором та співавтором 214 публікацій, включаючи 7 авторських свідоцтв на винахід та 4 монографій. Вона має публікації в таких престижних журналах, як Nature Immunology, Immunity, J. Biol. Chem., Proc. Natl. Acad. Sci., J.Exp. Med., J. Immunology, Mol.Cell. Biol., Cancer Research, Blood, Immunology Today, Immunological Reviews, матеріалах Міжнародних робочих нарад по вивченню антигенів диференціювання лейкоцитів та на міжнародних сайтах в мережі Інтернету: NІН (Protein Reviews On The Web) та Nature (The Signaling Gateway Molecule Pages). С.П. Сидоренко проводить активну роботу по підготовці наукових кадрів, є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в ІЕПОР та Інституті гематології та трансфузіології НАМН України.

Сидоренко С.П. читає лекції для студентів, аспірантів, лікарів та викладачів, зокрема, що проводяться ЕМВL, FЕВS, в Гарвардському Університеті (Бостон, США), Московському Державному Університеті ім. М.В. Ломоносова та ін. Сидоренко С.П. є членом редколегій «Українського біохімічного журналу» та «Experimantal Oncology», рецензентом статей в міжнародних журналах «Blood», «Journal of Immunology», Journal of Experimental Medicine, "Рrос.Nаtl.Асаd.Sсі.", експертом INTAS, віце-президентом Українського товариства клітинної біології.

Сидоренко С.П. нагороджена Почесною відзнакою Державної в м. Києві Голосіївської адміністрації (2005).

У 2012 р. Сидоренко Світлана Павлівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Трудова слава».