Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

СКИБО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

СКИБО ГАЛИНА ГРИГОРІВНА

завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України,

доктор медичних наук, професор,

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» IV ступеня

Скибо Галина Григорівна закінчила Київський Медичний Інститут (1963 р. за спеціальністю «педіатрія»), нині працює на посаді завідувача відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. Г.Г. Скибо є провідним вченим у галузі біології клітини, яка своїми науковими працями здобула міжнародне визнання. Вона проводить ґрунтовні дослідження структурних та ультраструктурних особливостей нервових і гліальних клітин у нормі та при різних патологічних станах, молекулярних і клітинних механізмів розвитку нейродегенеративних процесів в центральній нервовій системі (інсульт, розсіяний склероз, діабет), та впливу нейропатій на нейрональну та синаптичну пластичність. Вперше в Україні Г.Г.Скибо було налагоджено культивування нервових і гліальних клітин (дисоційовані та органотипові культури різних відділів центральної нервової системи), а також клітин ендотелію мозкових судин. Сьогодні клітинні культури успішно використовуються у відділі цитології як при дослідженні механізмів виникнення нейропатологічних станів, так і при тестуванні та вивченні дії нейрофармакологічних препаратів. Нещодавно під керівництвом Г.Г.Скибо було започатковано дослідження трансплантації ембріональної нервової тканини і стовбурових клітин та їх репаративного впливу на постішемічний мозок.

Г.Г.Скибо є автором більш ніж 250 опублікованих робіт, серед яких 1 монографія – «Структурные закономерности развития нейронов в условиях культивирования» (Киев, Наукова думка, 1992, 152 с.). Вона має публікації в таких престижних журналах як Hippocampus, Neurosci Lett., Eur J Neurosci, J Cell Меd., Neurosci Meth, J Comp Neurol, Microsc Res Tech., Cell Calcium, Diabetologia.

Як запрошений професор Г.Г.Скибо працювала у провідних університетах Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Данії, Німеччини, США та Канади, виступала з доповідями на багатьох міжнародних та національних форумах. Разом зі своїм дослідницьким колективом Скибо Г.Г. бере участь у виконанні багатьох міжнародних науково-дослідницьких програм (INTAS, SCOPE, COST), співпрацює з науковцями Європейського Союзу. Г.Г.Скибо було обрано офіційним експертом Європейської організації з кооперації в науці і техніці (COST) в галузі біомедицини та молекулярних біонаук (ВМВS).

Галина Григорівна проводить активну роботу з підготовки молодих наукових кадрів: виховала 9 кандидатів і 2 докторів наук, є керівником 3-х аспірантів та багатьох дипломників. Вона є членом редакційних колегій журналів «Український неврологічний журнал», «Патологія», «Journal of Pre-Clinical and Clinical Research».

Скибо Галина Григорівна – Заслужений діяч науки і техніки України (2006 р., посвідчення № 1782), удостоєна Ордену Княгині Ольги III ступеня (2004 р., знак ордена № 621), Премії ім. О.О. Богомольця (1996 р.).

У 2012 р. Скибо Галина Григорівна була удостоєна такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» IV ступеня.