Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

СИГАЛ АЛЕКСАНДР ИСАКОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

СІГАЛ ОЛЕКСАНДР ІСАКОВИЧ

завідуючий відділом теплофізичних процесів у котлоагрегатах Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України,

кандидат технічних наук,

нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

Сігал Олександр Ісакович закінчив Київський політехнічний інститут (1978 р., інженер-теплоенергетик за спеціальністю "експлуатація теплових та атомних електростанцій"), працював в лабораторії використання вторинних енергоресурсів Інституту санітарної техніки, обладнання будівель та споруд 1978 – 1986 рр.; Інституті технічної теплофізики НАН України – з 1986 р., пройшов шлях від інженера до керівника лабораторії, відділу; з 1992 р. – директор Інституту промислової екології.

Сігалом О.І. у 2002-2011 рр. були розроблені та впроваджені проекти зі зниження утворення парникових газів у Донецькій області, АР Крим, Чернігівській області, м. Луганську, м. Харкові, м. Рівне загальним результатом більше 1 млн. т. CO2 екв.

Залучені іноземні інвестиції в модернізацію комунальної теплоенергетики більше 10 млн. €. Заощаджено 0,5 млрд. м природного газу. Сігал О.І. очолював розроблення регіональних програм модернізації комунальної енергетики (за пост КМУ № 40 від 02.04.2009р.). в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Житомирській областях, завдяки яким заощаджується 30% природного газу.

За його ідеями розроблені та впроваджені у виробництво повністю українські опалювальні котли потужністю: 2 МВт – на базі АП «Кримтеплокомуненерго»; 1 МВт – на базі з-ду «Будмаш», м. Прилуки Чернігівської області; 0,63 МВт – на базі АК «Київенерго», в т.ч. створений перший в світі водотрубно-димогарний опалювальний котел.

О.І.Сігалом розроблені та впроваджені утилізатори теплоти газів, що відходять. Впроваджено більш ніж 100 одиниць, у т.ч.: у Донецькій області – 48 одиниць; у Запоріжжі – 30 одиниць; у Чернігові – 12 одиниць,тощо, завдяки роботі яких заощаджується більше 35млн. м природного газу щорічно.

Сігалом О.І. створені (більше 10 патентів) та затверджені Методики розрахунку викидів парникових газів при спаленні: природного газу в комунальній енергетиці; мазуту у комунальній енергетиці; вугілля у комунальній енергетиці; модернізації ТЕС Мінпаливенерго. Розроблена Методика роздільного визначення N0 та N02 У токсичних викидах опалювальних котлів до 3,15 МВт. Методика введена як обов'язкова для всіх країн СНД.

Сігал Олександр Ісакович є провідним вченим України в галузі теплоенергетики та захисту атмосфери від забруднення. Він автор та розробник основних діючих методологій з урахуванням забруднення довкілля диоксидом азоту та парниковими газами при спалюванні різних видів пального в котлах. Саме використання цих методик дозволило Україні вже отримати більше 10 млн. € інвестицій в галузь за проектами Спільного впровадження та подати документи ще на 100 млн. € інвестицій. Розроблені за його участю та під його керівництвом опалювальні котли та утилізатори теплоти забезпечують теплопостачання у 10 великих містах України. А дослідження щодо впливу молекул води на процеси горіння у котлоагрегатах є першими у світі і отримали розвиток у численних наукових працях останнього десятиріччя.

Роботи О.І.Сігала впроваджені в Росії (ТЕЦ-9 та ТЕЦ-11, м. Пермь, ТЕЦ-24 НПО «Заря», м. Дзержинськ Ніжегородської обл., Горьковській та Сормовській ТЕЦ, Каширській ГРЕС), в Литві (Литовос-енергия, ТЕЦ з-ду «Экранас», м. Паневежис), Голандії (е-energy B.V) та Германії (SVT-institut). Сігал О.І. автор 25 винаходів та має 155 друкованих праць. Одержав Державну премію України 2004 р. за модернізацію комунальної теплоенергетики України.

Віце-президент Міжнародної асоціації теплоенергетичних компаній.

Член редколегій міжнародного журналу М+Т (концерн СРL) та українського «Ринок інсталяцій». Член спеціалізованої вченої ради К 26224.02 із захисту дисертацій за спеціальністю 05.14.01.

Науковий керівник щорічної міжнародної конференції «Проблеми екології та експлуатації об'єктів енергетики» з 1990 року та шеф-редактор відповідного зібрання праць.

Почесний працівник Житлово-комунального господарства України з 2005 року.

Технічний експерт Міністерства житлово-комунального господарства України, сертифікований енергоаудитор, екологічний аудитор та міжнародний веріфікатор. Нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки (2004 р.).

У 2012 р. Сігал Олександр Ісакович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Трудова слава».