Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ШУТ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ -ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ШУТ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,

 доктор педагогічних наук, професор,

дійсний член Національної академії педагогічних наук України,

 нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Шут Микола Іванович є визнаним фахівцем у галузі дидактики фізики вищої школи та молекулярної фізики і теплофізики полімерів та наносистем на їх основі. Досліджує загальні закономірності молекулярної рухливості теплових процесів в нанокомпозитах на основі полімерів. В результаті досліджень відкрив взаємозв'язок структурної і механічної релаксації в полімерах. Один із розробників Державного стандарту вищої освіти зі спеціальності «Фізика», навчальних планів і програм з фізики для вищих педагогічних навчальних закладів і загальноосвітньої школи. Брав участь у розробці концепції створення та впровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів.

Підготував 5 докторів наук зі спеціальності «Теорія і методика навчання (фізика)» і 12 кандидатів фізико-математичних наук. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, входить до складу Бюро Українського фізичного товариства, очолював науково-методичну комісію засобів навчання і шкільного обладнання при МОН України, член комісії з фізики при МОН молодьспорту України.

Автор близько 400 наукових і науково-методичних праць, зокрема підручників «Фізика-7» та «Фізика-9» для загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних посібників «Вибрані питання історії фізики», монографії «Теплоперенос і релаксаційні процеси в полімерах та композиціях на їх основі», «Загальна фізика: збірник задач», «Загальна фізика: лабораторний практикум», «Демонстраційний експеримент з фізики», «Мова фізики», «Електрика та магнетизм», «Проблеми дидактики фізики у вищій школі» та інші. Співавтор «Концепції створення засобів навчання нового покоління для закладів освіти України», «Стандартів фізичної освіти України». Має 5 авторських свідоцтв на винаходи. Входить до складу редколегій низки фахових видань, є головним редактором часопису Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, серія фізико-математичні науки.

Заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, медаллю А.С.Макаренка, медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.», нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» медаллю Ю.В.Кондратюка Федерації космонавтики України, медаллю Ю.О.Гагаріна, медаллю К.Д. Ціолковського Федерації космонавтики Росії. Має подяку президії Національної академії наук України.

У 2011 р. за високі трудові досягнення Шут Микола Іванович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».