Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПРАСОЛ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ПРАСОЛ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

1966 року народження, українець, кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник,

завідуючий відділенням гострих захворювань судин ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Прасол Віталій Олександрович закінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту в 1989 році. Свою лікарську діяльність він почав з 1990 р. у Харківському НДІ загальній і невідкладній хірургії як лікар серцево-судинний хірург кардіохірургічного відділення. З 1997 р. по 2001 р. працював на посаді завідуючого кардіохірургічним відділенням. З 2001 р. по теперішній час працює на посаді завідуючого відділенням гострих захворювань судин.

У січні 1996 року Прасол В.О. захистив кандидатську дисертацію за темою «Оптимізація хірургічного лікування ерозивно-виразкових пошкоджень слизової оболонки гастродуоденальної зони у хворих атеросклерозом аорти і її гілок», в 2005 р. йому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Комплексна діагностика і диференційоване лікування гострих тромбозів в системі нижньої порожнистої вени». В теперішній час документи знаходяться в Департаменті атестації кадрів.

Прасол В.О. має 158 наукових праць, 7 методичних рекомендацій, отримав 32 патенти України на винахід. Прасол В.О. є співавтором З монографій та міждисциплінарного консенсусу «Венозний тромбоемболізм. Діагностика, лікування, профілактика» (2010). Приймає активну участь в виконанні науково-дослідної тематики Інституту в якості відповідального виконавця НДР. Постійно підвищує свій професійний рівень і   теоретичну   підготовку.    У    1992   році    проходив    спеціалізацію   по "Реконструктивній хірургії судин" у Московському Центральному інституті удосконалення лікарів. У 1994, 1999 роках проходив курси по хірургії в Харківському інституті удосконалення лікарів, а у 2000 і 2001 рр. протягом 6 місяців проходив курси по кардіохірургії в ДУ «Національний інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України». У 1999 році був атестований на вищу кваліфікаційну категорію по серцево-судинній хірургії.

За час роботи в Інституті зарекомендував себе з позитивної сторони як грамотний фахівець, що постійно удосконалює професійну майстерність. В.О.Прасол – сумлінний працівник, відповідальний за доручену справу. В.О.Прасол володіє достатнім обсягом оперативних утручань на органах черевної порожнини, аорті, магістральних судинах, а також виконує оперативні втручання при вроджених вадах серця зі штучним кровообігом. Постійно надає консультативну допомогу лікувальним установам міста Харкова і Харківської області з проблем екстреної і планової патології серцево-судинної системи.

Бере участь у роботі обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, з'їздів, конгресів, неодноразово виступав з доповідями в Харківському науково-медичному суспільстві.

У 2002 р. нагороджений Почесною грамотою Національної академії медичних наук України, є членом Асоціації серцево-судинних хірургів України.

Користується заслуженою повагою і авторитетом в колективі.

У 2012 р. за високі трудові досягнення Прасол Віталій Олександрович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».