Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ПОНОМАРЬОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

завідувач лабораторії нелінійної динаміки іонних пучків відділу електростатичних прискорювачів Інституту прикладної фізики НАН України,

кандидат фізико-математичних, доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

Пономарьов Олександр Георгійович закінчив Московський фізико-технічний інститут (1979 рік, "інженер-фізик"). Пономарьов Олександр Георгійович – відомий вчений в галузі електростатичних прискорювачів і пучкових технологій. Пономарьов О.Г. є автором понад 100 наукових і учбово-методичних праць, з них більше 51 – наукові статті, посібники. Під його керівництвом підготовлено З кандидатські дисертації.

Пономарьов Олександр Георгійович очолює лабораторію нелінійної динаміки іонних пучків Інституту прикладної фізики НАН України, яка сьогодні виконує завдання, пов'язані з дослідження нелінійної динаміки іонних пучків мегаелектронвольтних енергій в зондоформуючих системах, розробка іонно-оптичних систем, що забезпечують фокусування пучків на мішені мікронних та субмікронних розмірів в режимі мікроаналізу (струм пучка ~100пА), розробка іонних скануючих мікроаналізаторів нового покоління.

Пономарьов Олександр Георгійович здійснює плідну педагогічну та організаційну роботу, значну увагу приділяє підготовці молоді до наукової праці; працює за сумісництвом доцентом кафедри теоретичної та експериментальної фізики Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, читаючи курси лекцій з курсів іонної і електронної оптики і комп'ютерного моделювання фізичних процесів, готуючи дипломників та аспірантів.

Пономарьов О.Г. відзначений Почесною грамотою відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (17.05.2008).

У 2012 р. Пономарьов Олександр Георгійович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».