Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України,

доктор геологічних наук, член-кореспондент НАН України,

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

Пономаренко Олександр Миколайович закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1979 р., геологічна зйомка і пошуки родовищ корисних копалин), нині працює на посаді директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

О.М. Пономаренко – фахівець у галузі ізотопної геохронології та геохімії ізотопів. Активний учасник розробки детальної геохронологічної ткали архею Українського щита (УЩ), морфогенетичної та ізотопно-геохімічної класифікації цирконів із архейських утворень УЩ; довів перспективність використання циркону як чутливого індикатора певних геологічних процесів, що відбувались у поліфазних породних комплексах; розробив об'єктивні критерії інтерпретації U-РЬ геохронометричних даних, отриманих по циркону. Актуальність досліджень, які проводить О.М. Пономаренко, обумовлена необхідністю проведення міжрегіональної кореляції основних стратиграфічних підрозділів окремих геоблоків УЩ, без чого неможливе уточнення особливостей його геологічної будови. Результати досліджень на основі U-РЬ ізотопного датування акцесорного циркону дають змогу реконструювати етапи геологічного розвитку УЩ в археї і мають глобальний інтерес. Автор понад 100 наукових праць, у т. ч. З монографій.

О.М. Пономаренко здійснює велику організаційну роботу. З 2004 р. – заступник академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України; з 2008 р. – директор ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України; з 2003 р. – заступник голови Комісії з хроностратиграфії, класифікації, термінології та номенклатури фанерозою, член Архейської комісії, член Палеопротерозойської комісії Національного стратиграфічного комітету України; з 2010 р. – голова  спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України; головний редактор «Мінералогічного журналу», член редколегії збірника наукових праць «Геохімія та рудоутворення», журналу «Записки Українського мінералогічного товариства». Один з ініціаторів створення Центру колективного користування приладами при Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України «Мас-спектрометричний центр твердофазного, газового ізотопного та мікроелементного аналізу».

О.М. Пономаренко – Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), нагороджений Почесною Грамотою Кабінету міністрів України (2009 р.).

У 2012 р. Пономаренко Олександр Миколайович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня.