Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПАВЛЮК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ПАВЛЮК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

директор Інституту народознавства НАН України,

доктор історичних наук, професор, академік НАН України,

кавалер Ордену Андрія Первозванного ІІІ ступеня

Павлюк Степан Петрович закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка (1972, вчитель історії і суспільствознавства), нині працює на посаді директора Інституту народознавства НАН України. С.П.Павлюк – видатний учений, організатор науки в західних регіонах України,   один   із   фундаторів   сучасної  школи   народознавства,   масштабний культурний і громадський діяч, учасник процесів реформування академічної науки на стадії набування Академією наук статусу національної.

Активна державницька, громадська і наукова позиція С.П.Павлюка проявилась у різних сферах його діяльності. На посаді керівника академічного Інституту  С.П.Павлюк  реально   впливає  на  позитивні  тенденції  в   сучасній українській науці, багато робить для того, щоб результати етнологічних, історичних, мистецтвознавчих, фольклористичних, музеєзнавчих   досліджень активно працювали на духовну і моральну ситуацію в Українській державі, щоб традиційні вартості українства не були усунуті з процесу формування нової генерації українців.

Степан   Петрович   Павлюк   займає   активну   позицію   в   багатьох громадських ініціативах, брав і бере участь в численних комісіях, фахових радах, виконує важливі доручення у профільних структурах органів влади. Найвагоміші з них: депутат Верховної Ради України (1990-1994 рр.; підготував п'ять Законів) представник ВР України в Європарламенті (1994 р.), перший заступник голови Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (2000-2001 рр.) голова Секретаріату Міжнародної комісії з вивчення культури населення Карпат і Балкан (з 1993 р.), дійсний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка (з 1999 р.), головний редактор журналу "Народознавчі зошити" (з 1995 р.) та член редколегії ряду інших наукових видань. С.П.Павлюк є автором цілого комплексу концептуальних і нормативних документів з вироблення стратегії розвитку народознавчої науки в Україні, її впровадження в освітню сферу. Загальнонаціональне значення мають науково-концептуальні погляди С.Павлюка. Вчений визнаний науковою спільнотою як один з фундаторів школи сучасної української етнологічної науки. Його науковий доробок складає понад 500 наукових і науково-популярних праць, з яких 20 авторських і у співавторстві монографій. У своїх працях вчений розвиває основні положення авторської концепції теорії етносу, його наукова позиція суттєво впливає на зміст, критерії та конфігурацію етнологічної науки в Україні, є чинником виваженої контекстуалізації національного культурного досвіду у загальноєвропейський та світовий.

За високі професійні досягнення Степан Петрович Павлюк нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня (1997 р.) та Орденом "За заслуги" II ступеня (2008 р.).

У 2012 р. Павлюк Степан Петрович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден Андрія Первозванного ІІІ ступеня.