Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОРЛЮК ЕЛЕНА ПАВЛОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ОРЛЮК ОЛЕНА ПАВЛІВНА

директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України,

член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент,

нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Орлюк Олена Павлівна з 2004 р. працює в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, спочатку на посаді заступника директора з наукової роботи, а з 2005 р. на посаді директора.

У 1995 р. закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1995 р. по 1996 р. працювала помічником адвоката та юрисконсультом. 1996-2004 рр. – працювала асистентом, доцентом Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 2004 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вчене звання доцента присвоєне в 2002 р. У 2008 р. була обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Слід відзначити вагомий особистий внесок Орлюк О.П. в організацію юридичної науки і освіти. Олена Павлівна відомий вчений-правознавець у галузі фінансового права та права інтелектуальної власності. Має понад 130 наукових та науково-методичних праць: одноосібні підручники та навчальні посібники з фінансового та банківського права, рекомендовані МОН України, колективні підручники з фінансового права та права інтелектуальної власності, рекомендовані МОН України. У 2008 р. під редакцією О.П.Орлюк вийшла в світ Фінансова енциклопедія. Науковий доробок Орлюк О.П. широко відомий не лише в Україні, а й у країнах СНД.

Найбільш значні її праці: «Банківська система України: правові засади організації» (2003), «Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства» (2003), «Фінансове право», (2003), «Банківське право» (2004, 2006), «Економіко-правові відносини в сфері інтелектуальної власності» (у співавт., 2006), «Фінансова енциклопедія» (у співавт. та за заг. ред., 2008) тощо.

Напружену науково-організаційну, педагогічну діяльність Орлюк О.П. активно і плідно поєднує з громадською діяльністю. У 2000-2002 рр. – була консультантом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності; 2002-2006 рр. – консультантом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, з 2006 р. по цей час – консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Також Орлюк О.П. – член Науково-технічної ради Державного агентства з інновацій та інвестицій України; член Експертної ради з права ДАК України; член Науково-методичної ради з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України; член секції з питань інтелектуальної власності наукової ради Вищого господарського суду України; член Громадської колегії Державної судової адміністрації України. Від України входить до Президії Міжнародної асоціації юристів-фінансистів. З 2004 р. включена до складу суддів Третейського суду при Торгово-промисловій палаті України.   Голова   редакційної   колегії   науково-практичного   журналу   «Теорія   і

практика інтелектуальної власності», що внесений до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук.

У 2010 р. відзначена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом».

Орлюк Олена Павлівна завдяки високому професіоналізму, науковою принциповістю, відданості високим ідеалам науки, чуйності, доброзичливості здобула авторитет в колективах Інституту, Академії та широкого юридичного загалу.

У 2012 р. Орлюк Олена Павлівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».