Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МЫШАК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

МИШАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

вчений секретар, старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України,

кандидат хімічних наук (1991 р.),

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Мишак Володимир Дмитрович народився у 1953р. на Волині, Україна. Після закінчення Куснищанської середньої школи у 1970 році вступив на навчання до Львівського політехнічного інституту на хіміко-технологічний факультет. У 1975 р. закінчив навчання в інституті і був направлений на роботу в науково-виробниче   об'єднання «Київпродмаш», м.  Київ  на посаду інженера-технолога, де працював до призиву в ряди Радянської Армії.

З серпня 1980 до вересня 1982 р. проходив службу в лавах Радянської Армії. З листопада 1982 по червень 1986 рр. находився на роботі в органах народного контролю м. Києва. В червні 1986 р. перейшов на роботу в Українське науково-виробниче деревообробне підприємство. В 1988 р. вступив до аспірантури Українського Інституту механічної обробки деревини і затверджений здобувачем наукового ступеня кандидата хімічних наук в Інституті хімії високомолекулярних сполук АН УРСР. Навчання в аспірантурі закінчив достроково у липні 1991 р., захистивши дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук. Після захисту дисертації В.Д. Мишак прийнятий на роботу в Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР, де працював провідним інженером, науковим, старшим науковим співробітником (обраний за результатами атестації у 1996 р.).

У травні 2002 р. В.Д. Мишак призначений виконуючим обов'язки вченого секретаря Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, у вересні 2002 р. призначений вченим секретарем Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

В.Д.Мишак – один із провідних вчених інституту у галузі високомолекулярних сполук, зокрема, хімії та технології багатокомпонентних полімерних систем і полімерних композитів. В сферу його наукових інтересів входять дослідження в області вторинного використання полімерних відходів, їх рециклінгу і створення нових композиційних матеріалів, розробка нових функціональних матеріалів.

Ним розроблені наукові підходи до регулювання властивостей полімерних композицій на основі сумішей вторинних термопластів з функціональними наповнювачами різної природи, в т.ч. рослинного походження і модифікуючими добавками. Результати фундаментальних досліджень В.Д.Мишака стали основою створення і впровадження нових високонаповнених композицій з високими експлуатаційними, міцнісними властивостями. Розроблено та впроваджено прогресивну ресурсозберігаючу технологію отримання композиційних полімер-деревних матеріалів методом прямого пресування та екструзійну технологію одержання погонажних виробів із полімер-деревних матеріалів для будівельної індустрії, технологію одержання формованої тари сільськогосподарського призначення Один із нових напрямів, який останнім часом розвивається під науковим керівництвом В.Д.Мишака – розробка наукових основ створення композиційних матеріалів (гумопластів, термоеластопластів) з використанням вторинних термопластів і дисперсних еластомерних відходів із відпрацьованих автомобільних шин, розробка шляхів їх функціоналізації та створення компатибілізуючих функціональних добавок для одержання полімерних композитів з високими експлуатаційними характеристиками різного функціонального призначення.

В.Д. Мишак – співавтор понад 150 наукових праць, 4 авторських свідоцтв СРСР і патентів України на винаходи.

В.Д. Мишак проводить велику науково-організаційну роботу як вчений секретар інституту, з метою пропаганди і впровадження наукових розробок інституту у виробництво, представлення розробок інституту на виставках, інститут займає провідне місце серед установ Відділення хімії за показниками у винахідницькій роботі, інститут щорічно бере активну участь у конкурсі проектів і виконанні НДР за комплексними Програмами НАН України та державними програмами. Велику увагу, як вчений секретар, він приділяє питанню підбору і підготовки молодих наукових кадрів вищої кваліфікації через роботу аспірантури інституту, участі молодих вчених інституту у різних конкурсах, в тому числі міжнародних. Серед здобутків молодих вчених інституту є лауреати престижних премій, грантів міжнародних наукових центрів і університетів та ін. Під його особистим науковим керівництвом аспірантами інституту виконується дві дисертаційні роботи.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу столиці України в 2004 р. В.Д. Мишак відзначений подякою Київського міського Голови. Його багаторічна наукова і науково-організаційна діяльність відмічена відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2008 р.).

У 2012 р. Мишак Володимир Дмитрович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».