Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МЕРСИЯНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

МЕРСІЯНОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України,

кандидат педагогічних наук,

нагороджена медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії «МАРТІС «Золота Фортуна»

Мерсіянова Галина Миколаївна, кандидат пед. наук, старший науковий співробітник, має понад 50 років стажу наукової роботи (з 1985 р. в Науково-дослідницькому інституті педагогіки, 1994 – в Інституті дефектології АПН України, травня 2001 року – Інституті спеціальної педагогіки АПН України). За цей час проявила себе кваліфікованим фахівцем, якого знають і в Україні, і поза її межами.

Як вчений-педагог Г.М. Мерсіянова має 158 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, у тому числі – монографії, підручники, навчальні програми, за якими працюють спеціальні школи та здійснюється підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти. Найбільш значущими з опублікованих праць Г.М. Мерсіянової є: «Навчання учнів допоміжної школи користуватися знаннями і уміннями», «Диференційоване навчання в допоміжній школі», підручники для підготовчого та початкових класів (1-3 кл.) допоміжної школи «Трудове навчання» (всього 10 оригінальних підручників). Під її керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій з корекційної педагогіки та спеціальної психології.

В період з 2009 по 2011 роки Мерсіянова Г.М. працювала над темою: «Науково-методичне забезпечення трудового навчання та виховання розумово відсталих дітей різних вікових груп». Результатами дослідження є визначення науково-теоретичних засад трудового навчання розумово відсталих дітей та рукопис посібника «Професійно-трудове навчання у спеціальних загальноосвітніх закладах для розумово відсталих дітей». Структура та зміст посібника з трудового навчання розроблений з урахуванням: основних позицій Державного стандарту освіти для спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, Освітньої галузі «Технології», особливостей пізнавальної та навчальної діяльності розумово відсталих школярів, змісту професійно-трудового навчання в допоміжній школі, вимог професії щодо якостей особистості працівника робітничих спеціальностей з урахуванням особливостей соціально-трудової адаптації розумово відсталих в сучасних соціально-економічних умовах суспільства.

Поряд з тим Галина Миколаївна надає кваліфіковані консультації молодим науковцям лабораторії, вчителям допоміжних шкіл; бере активну участь в наукових конференціях з питань дефектології; виступає з доповідями на педрадах спеціальних шкіл.

Мерсіянова Г.М. чуйна, доброзичлива людина, користується пошаною та авторитетом співробітників лабораторії та інституту.

У 2012 р. Мерсіянова Галина Миколаївна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Трудова слава».