Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

МЕЛЬНИК ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України,

 кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Мельник Володимир Григорович – провідний науковий співробітник відділу електричних і магнітних вимірювань Інституту електродинаміки НАН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. Народився у 1948 р. в м. Житомирі. Закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту в 1973 р. за спеціальністю «радіотехніка». Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин» у 1988 р. Автор 136 наукових публікацій, у тому числі 2 монографій, 54 статей. 29 винаходів.

Основні напрямки досліджень: розробка методів вимірювань різних фізичних величин, створення засобів для їх реалізації, вирішення практичних завдань наукового приладобудування і завдань технологічного контролю.

В.Г. Мельник був серед провідних розробників перших в СРСР інтелектуальних мікропроцесорних електровимірювальних приладів, що були впроваджені в серійне виробництво і не поступались кращим світовим аналогам. Розробив теоретичні засади побудови технологічно простих компенсаційно-мостових перетворювачів для прецизійних вимірювань комплексних опорів з застосуванням новітньої мікроелектронної елементної бази та способи інтелектуального керування процесом вимірювання.

Запропонував і розвинув концепцію побудови уніфікованих базових модулів інтелектуальних вимірювальних каналів з широкими функціональними можливостями, що дозволяє багатократно зменшити витрати і прискорити розробку нового обладнання, в тому числі інтелектуальних багатопараметрових мережевих інформаційних комплексів з керуванням на локальному рівні за складними алгоритмами.

Розробив нові методи та засоби вимірювань з використанням імпедансних датчиків, що базуються на використанні широкого кола фізичних ефектів. Обґрунтував основи побудови, розробив ефективні схемотехнічні рішення та алгоритми роботи і реалізував експериментальні зразки кількох типів принципово нових високочутливих і селективних електронних каналів для діагностичної апаратури технічного та медичного призначення а також біосенсорних систем.

Практичним результатом досліджень і розробок стало створення і застосування в народному господарстві більш як 20 типів приладів і інформаційно-вимірювальних систем, в тому числі кількох серійних. Багато з цих розробок демонструвалось на престижних міжнародних виставках, зокрема Наnnоvеr-Меssе, СеВіt, Ехро.

У 2012 р. за високі трудові досягнення Мельник Володимир Григорович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».