Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ЛИТВИНЕНКО НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ЛИТВИНЕНКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ

завідувач відділу селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення,

доктор сільськогосподарських наук, академік Національної академії аграрних наук України (НААН),

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Микола Антонович Литвиненко – видатний вчений в галузі селекції та насінництва озимої м'якої пшениці, який за кількістю виведених сортів та їхніх посівних площ у даний час є найбільш результативним вітчизняним селекціонером. Він вперше в Україні теоретично обґрунтував і експериментально реалізував нову селекційну програму створення якісно нових сортів озимої м'якої пшениці – короткостеблових за висотою, з винятково вдалим поєднанням високої продуктивності, стійкості до низьких і високих температур, основних фітозахворювань, з підвищеними показниками якості зерна. Ним розроблено і запатентовано 3 нових метода селекції та удосконалено 13 методів та прийомів створення нового оригінального вихідного матеріалу для селекції озимої м'якої пшениці.

Вчений приймав активну участь в розробці сучасних методів і схем прискорення селекційного процесу. Зокрема був розроблений в співавторстві біотехнологічний метод отримання андрогенних дигаплоїдів на базі ідентифікованих генотипів з підвищеною здатністю до гаплопродукції; запропоновані схеми використання штучного клімату для отримання 2-3 генерацій в один рік при одночасному доборі генотипів за адаптивними ознаками.

М.А.Литвиненко приділяв велику увагу дослідженням з проблем первинного насінництва сортів пшениці. Ним доведена необхідність диференційованого підходу до вибору методів первинного насінництва залежно від рівня гетерогенності сорту й вимог міжнародної організації з захисту прав на селекційні досягнення (UPOV). Удосконалено метод первинного насінництва високогетерогенних сортів та схему насінництва багатолінійних сортів.

М.А. Литвиненко є одним з авторів принципово нового напряму селекції – створення сортів «надсильної пшениці», який полягає в розробці та реалізації схеми комбінування генетичних систем з максимальним позитивним впливом на якість зерна.

Кожний із цих та інших напрямів досліджень були реалізовані в практиці удосконалення та підвищення ефективності селекційно-насінницького процесу. За 40 років наукової діяльності було створено і передано на державне сортовипробування 64 сорти озимої м'якої, твердої пшениці та озимого тритікале. Із них 48 сорти були занесені до Державного реєстру  сортів  рослин   України   і  за  вказаний   період  вирощувались  на сумарній площі 38,4 млн. гектарів. Економічний ефект від вирощування цих сортів складає близько 800 млн. грн. Наукові розробки вченого, як правило, були на рівні кращих світових досягнень або не мали аналогів. Ряд сортів, створених М.А.Литвиненко були зареєстровані та широко вирощуються за кордоном, зокрема – 7 сортів в Російській Федерації, 6 сортів – в Молдові, 1 сорт – в Угорщині, 2 сорти – в Туреччині. Ці сорти за межами України вирощуються щорічно на площі 1,5-2 млн. га.

На даний час у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, налічується 32 сорти озимої м'якої пшениці, автором яких є М.А. Литвиненко. Виведені вченим сорти останніми роками висіваються в Україні на площі 1,8-2,4 млн. га щорічно і забезпечують отримання прибавки урожаю у межах 4-7 ц/га, що складає додатково 0,7-1,7 млн. тонн високоякісного зерна пшениці.

В 1975 р. він захистив кандидатську дисертацію "Мутаційна мінливість сортів і гібридів озимої м'якої пшениці" та здобув вчену ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю селекція і насінництво, а в 2001 р. – докторську дисертацію "Теоретичні основи та методи селекції" озимої м'якої пшениці на підвищення адаптивного потенціалу для умов степу України", за яку було присвоєно вчену ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.05 – селекція і насінництво.

Як провідний вчений-селекціонер України, Литвиненко М.А. часто представляє державу на міжнародних конференціях, симпозіумах, здійснює наукове співробітництво з міжнародними організаціями EUCARPIA, СІММYТ, ІСАRDА, з багатьма фахівцями з Угорщини, Болгарії, Туреччини, Франції, США. Наукові розробки вченого узагальнені в 204 наукових публікаціях, 3 свідоцтвах на методи селекції, 64 свідоцтвах на сорти рослин.

Визнанням державою заслуг М.А.Литвиненка, його особистого внеску у розвиток вітчизняної сільськогосподарської науки, збільшення виробництва аграрної продукції стало присвоєння йому Почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" (1993), звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002), орденом "За заслуги" III ступеня (2006) та орденом "За заслуги" II ступеня (2011).

У 2012 р. Микола Антонович Литвиненко отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».