Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ЛЫСЮК ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ЛИСЮК ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

вчений секретар, старший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України,

 кандидат хімічних наук,

нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Трудова біографія Лисюк Людмили Семенівни цілковито пов'язана з Академією наук України. Після закінчення Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1972 р., спеціальність «хімія») вона за направленням працювала в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР інженером, молодшим науковим співробітником, захистила кандидатську дисертацію (1979 р.), переведена у Інститут хімії поверхні АН УРСР (1986 р.), де працювала старшим науковим співробітником, вченим секретарем Інституту (1988-2002 рр.). Зараз працює в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України старшим науковим співробітником (з 2003 р.), вченим секретарем Інституту (з 2004 р.). успішно поєднуючи наукову і науково-організаційну роботу.

Вона має особисті здобутки у галузі фізичної та фізико-неорганічної хімії, зокрема, з проблем контрольованої організації реакційної зони при електрохімічному синтезі наноматеріалів у нерівноважних умовах. Одержано нові алотропні форми вуглецю – в індивідуальному стані, у вигляді сполук та металовмісних композитів, що перспективні до використання в енергоперетворюючих системах. Роботи мають фундаментальний і прикладний характер, відображені в 52 наукових працях, захищені патентами України, доповідались на міжнародних фахових конференціях. Л.С. Лисюк бере участь у виконанні наукових проектів за цільовими комплексними програмами НАН України «Фундаментальні проблеми водневої енергетики», «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій», причому в попередні роки була керівником одного з проектів.

Л.С. Лисюк – висококваліфікований фахівець, ерудований, активний і сумлінний виконавець багатогранних обов'язків вченого секретаря Інституту, член Вченої ради, забезпечує, спільно з головою Ради молодих дослідників, організацію роботи з молодими вченими і спеціалістами, здійснює значний обсяг робіт як заступник відповідального редактора третього тому серії «Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського», підготовку і видання якого доручено ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України.

Л.С. Лисюк нагороджена медалями «За відмінні успіхи в навчанні, праці і за зразкову поведінку» (1967 р.), «В память 1500-летия Києва» (1982).

У 2012 р. Лисюк Людмила Семенівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».