Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КУЗНЕЦОВА ИНГА ВАДИМИРОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КУЗНЄЦОВА ІНГА ВАДИМИРІВНА

старший науковий співробітник відділу аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України,

кандидат технічних наук,

нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Кузнєцова Інга Вадимирівна у 2001 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Технологія цукристих речовин», спеціалізація «Мікробіолог цукробурякового виробництва».

У 2002 р. закінчила магістратуру у Національному університеті харчових технологій та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

У листопаді 2002 р. була зарахована до аспірантури Національного університету харчових технологій, в якому у березні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення технології рідких цукропродуктів із кукурудзяної сировини» зі спеціальності технологія цукристих речовин.

З лютого 2006 по травень 2008 рр. працювала у відділі інтелектуальної власності Національного університету харчових технологій. З травня 2008 р. і по теперішній працює старшим науковим співробітником відділу аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

Кузнєцова І.В. вчений у напрямі переробки рослинницької продукції та її якості. Значні досягнення має у напрямі розроблені нових та удосконаленні існуючих технологій виробництва цукропродуктів та натуральних замінників цукру. Досліджено оптимальні умови підготовки крохмалевмісної сировини, її ферментативного гідролізу та очищенню цукровмісних сиропів із заданими властивостями. Значні досягнення Кузнєцова І.В. має у напрямі підготовки та переробки лікарської сировини – стевії. Виробництво біоконцентратів стевії за удосконаленою технологією впроваджено у промислове виробництво.

За період наукової діяльністю зарекомендувала себе як кваліфікований науковець, відповідальна, доброзичлива, працелюбна, має хороші організаторські здібності.

Кузнєцова І.В. має понад 50 публікацій, з яких 1 розділ у книзі в співавторстві, 11 патентів України, статті у фахових виданнях, тези конференцій.

У 2012 р. Кузнєцова Інга Вадимирівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».