Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КУДРЯ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КУДРЯ СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики НАН України,

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

Доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики НАН України, завідувач відділу вітроенергетики, директор Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики при Інституті відновлюваної енергетики НАН України, завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України "КПІ", лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Кудря С.О. є відомим вченим в галузі відновлюваної енергетики, він має фундаментальні та прикладні наукові результати щодо електромеханічних систем та комплексів у відновлюваній енергетиці.

Важливі наукові і практичні результати в галузі створення сучасних електромеханічних систем,  що  використовують  енергію  вітру,   було  отримано  при  науковому  супроводі Комплексної програми будівництва вітрових електричних станцій (ВЕС) в Україні. За безпосередньої участі Кудрі С.О. підготовлено:

•  розділ "Напрями та рівні розвитку використання нетрадиційних, відновлюваних та позабалансових джерел енергії" Енергетичної стратегії України до 2030 року та подальшу перспективу;

•    регіональні програми розвитку вітроенергетики до 2030 р. в АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївський і Херсонській областях;

•    програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики.

Під науковим керівництвом Кудрі С.О. підготовлено розділ «Напрями та рівні розвитку використання нетрадиційних, відновлюваних та позабалансових джерел енергії» Енергетичної стратегії України до 2030 року» та подальшу перспективу, розроблена державна науково-технічна програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, низка державних стандартів щодо енергообладнання на основі НВДЕ.

С.О. Кудря приділяє велику увагу підготовці наукових та інженерних кадрів в галузі НВДЕ в Україні: за його ініціативою в НТУУ «КПІ» створена кафедра відновлюваної енергетики, яку він очолює; здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації наукових та інженерно-технічних кадрів в Фолькецентрі (Данія) та в Центрі відновлюваних джерел енергії (м. Шверін, Німеччина) в рамках діяльності міжнародної організації «Євросолар», дипломом якої він нагороджений в 2004 р.

Д.т.н. С.О. Кудря керує навчанням аспірантів і є членом 2-х спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій в галузі відновлюваної енергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН України) та енергетичних систем та комплексів (Інститут загальної енергетики НАНУ). Він є членом редколегії журналу «Відновлювана енергетика», що видається Інститутом відновлюваної енергетики НАН України та журналу «Зелена енергетика», що заснований агенцією «ЕКОінформ».

С.О. Кудря є відомим в Україні та за кордоном вченим в галузі екологічно-чистого енергомашинобудування для використання енергії відновлюваних джерел. Його наукові результати відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки в 2002р. та за кордоном. Він є автором 239 наукових праць та 38 авторських свідоцтв.

С.О. Кудря – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002р.); володар Титулу "European Solar Prize 2004" міжнародної громадської організації "Євросолар" за дослідження в галузі відновлюваної енергетики (2004р.); відзначений Почесною грамотою міжнародної організації «Євросолар»   за дослідницьку та педагогічну діяльність в галузі відновлюваної енергетики; Почесною грамотою Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки на благо економічного, духовного і культурного прогресу та з нагоди 90-річчя Національної академії наук України (2008р.); Відзнакою «Знак пошани» Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (2008р.), володар Звання "Винахідник року Національної академії наук України"; Диплому лауреата Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» в номінації «Природоохоронний проект» (2001р.); Диплому лауреата X Ювілейного Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2009» в номінації «Вчений»; Почесного знаку з нагоди 130-ти річчя Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України за вагомий внесок у розвиток енергетики України (2010р.).

У 2012 р. Кудря Степан Олександрович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.