Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КРУПЧАН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КРУПЧАН ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

 директор Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Національної академії правових наук України,

академік НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Крупчан Олександр Дмитрович з 2005р. працює директором Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України.

У 1974 р закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1970 по 1976 рр. працював юрисконсультом у райвиконкомі, міськвиконкомі м. Києва. Протягом 1977-1983 рр. – на партійній роботі. З 1983 р. працював у Національній академії наук України заступником директора науково-технічного комплексу «Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля», старшим науковим співробітником Центру досліджень потенціалу та історії науки імені В. Діброва. З 1994 р. – заступник керівника, а з 2000 р. – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук цього ж року присвоєно вчене звання доцента. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009р. – дійсним членом(академіком) Національної академії правових наук України.

Багато творчих зусиль та енергії Олександр Дмитрович, докладає у становлення і розвиток Інституту приватного права і підприємництва. Завдяки вмілому і плідному керівництву Крупчана О.Д., науковці Інституту успішно поєднують наукові розробки теоретичних проблем з підготовкою обґрунтованих пропозицій щодо оновлення законодавства, активно беруть безпосередню участь в законопроектній роботі, готують пропозиції для органів законодавчої, виконавчої та судової влади, розвивають новітні наукові напрями правових досліджень з проблем приватного права і підприємництва.

Олександру Дмитровичу притаманні творчий пошук, ініціатива, які сприяють плідній, ефективній праці. Він талановитий вчений-правознавець, організатор науки. Його наукові дослідження стали вагомим внеском у розвиток вітчизняної юридичної науки.

Багатогранна наукова діяльність, Олександра Дмитровича, охоплює актуальні проблеми теорії держави і права, теорії державного управління, конституційного права, адміністративного права, порівняльного законодавства, міжнародного комерційного права. Він є автором понад 130 наукових праць серед яких чільне місце посідають монографії, учбові посібники, такі як „Основні напрямки становлення та розвитку правової держави" (1990), „Організація виконавчої влади" (2001), „Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: Навчальний посібник" (у співавт., 2003), «Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтернаціоналізації» (2007), «Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави» (у співавт., 2008), «Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі» (2008), «Методологічні засади охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС» (2008).

Значним особистим внеском Крупчана О.Д. є підготовка низки проектів законів України. Активна участь його у складі робочих груп Кабінету Міністрів по підготовці законопроектів таких, як Кодекс України про адміністративні проступки, Адміністративно-процесуального Кодексу України, «Про науку і науково-технічну діяльність», «Про делегування повноважень», «Про охорону культурної спадщини», «Про внутрішню торгівлю» та інших важливих законів і нормативних актів.

Наукова діяльність  Крупчана  О.Д.     набула     високої  оцінки.

Держава неодноразово відзначала його кропітку і плідну працю нагородами: Заслужений юрист України (1995),орденом «За заслуги» III, II ступенів (2002, 2006), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009).

Своїм високим професіоналізмом, науковою принциповістю, Олександр Дмитрович, здобув авторитет серед колег, учнів, співробітників Інституту, Академії та широкого юридичного загалу.

У 2012 р. Крупчан Олександр Дмитрович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».