Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КОЦЬ СЕРГЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КОЦЬ СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України,

доктор біологічних наук, професор,

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

Коць Сергій Ярославович закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (1987 р., вчений агроном), нині працює на посаді заступника директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Доктор біологічних наук, професор С.Я. Коць є відомим вченим у галузі фізіології рослин. Він науково обґрунтував роль симбіотичної азотфіксації в підвищенні продуктивності багаторічних трав за рахунок біологічного азоту і експериментально довів доцільність застосування нових ефективних штамів бульбочкових бактерій для інтенсифікації формування генеративних органів люцерни. Сергій Ярославович зробив вагомий внесок у вивчення фізіології бобово-ризобіального симбіозу, взаємозв'язку азотфіксації, фотосинтезу і дихання, впливу мінерального азотного живлення та регуляторів росту рослин на інтенсивність цих процесів у бобових культур. Під керівництвом С.Я. Коця генно-інженерними методами та методами класичної селекції створені високоактивні вірулентні штами бульбочкових бактерій. На основі цих штамів налагоджено напівпромислове виробництво екологічно чистих бактеріальних добрив. Загального визнання набули розроблені ним критерії і методи оцінки ефективності мікросимбіонта на різних етапах формування бобово-ризобіального симбіозу.

С.Я. Коць – молодий, талановитий, перспективний та ініціативний науковець. Результати його наукових досліджень опубліковано у 312 працях, із них 49-у англомовних виданнях, 7-ти монографіях, 1 навчальному посібнику, авторському свідоцтві та 10 патентах України на винаходи. Під керівництвом С.Я. Коця захищено 7 кандидатських дисертацій та підготовлено до захисту одну докторську та одну кандидатську дисертації. Наразі він є керівником аспіранта та науковим консультантом двох докторантів.

Наукову діяльність С.Я. Коць творчо поєднує з великою науково-організаційною роботою. Він є заступником директора інституту з наукових питань, заступником голови вченої ради і дирекції інституту, а також заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, віце-президентом Українського товариства фізіологів рослин, заступником головного редактора журналу «Физиология и биохимия культурних растений», членом редакційних колегій низки наукових видань. С.Я. Коць є членом Бюро Відділення загальної біології НАН України.

За високі наукові досягнення С.Я. Коць отримав Медаль Академії наук України з премією для молодих вчених за цикл праць «Фізіологічні особливості взаємодії симбіотрофного і автотрофного азотного живлення люцерни», 1994 рік; Премію імені М.Г. Холодного НАН України за цикл робіт «Фізіолого-біохімічні особливості симбіотичних взаємовідносин бобових рослин і нових штамів бульбочкових бактерій», 1998 рік; Премію імені Д.К. Заболотного НАН України за цикл праць «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва», 2005 рік; Подяки від Голови Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації «За високий професіоналізм, багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди «Дня науки», 2003 і 2007 роки; Почесну відзнаку УААН, 2009 рік.

У 2012 р. Коць Сергій Ярославович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.