Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КОСТЕРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КОСТЕРІН СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

заступник директора інституту з наукової роботи Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України,

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

Костерін Сергій Олексійович у 1973 р. закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність – «біофізика»), аспірантура (1973 - 1976 рр.) Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України (спеціальність – «біохімія»). Костерін С.О. у 1976 р. захистив кандидатську, а у 1988 р. – докторську дисертацію (спеціальність – «Біохімія»). У 2001 р. одержав звання «професор», у 2003 р. обраний член-кореспондентом НАН України (спеціальність – «Біохімія»).

Наукові інтереси Костеріна С.О. охоплюють широке коло актуальних проблем сучасної біохімії та біофізики (зокрема, у галузі біомембранології, ензимології, біохімії внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу, електро- та фармакомеханічного Спряження в міоцитах, а також кінетики та енергетики біохімічних процесів). Костеріним С.О. та під його науковим керівництвом одержано пріоритетні фундаментальні результати при дослідженні фізико-хімічних, ензиматичних та транспортних властивостей клітинних мембран гладеньких м'язів сечостатевої системи. Мова йде за ідентифікацію, вивчення кінетичних, каталітичних та енергетичних характеристик, а також механізмів регуляції та функціональної ролі енергозалежних мембранозв'язаних Са2+-транспортуючих систем – кальцієвих помп (Са2+,Мg2+-АТФаз), катіонних обмінників та уніпортерів міоцитів сечоводу та матки.

Костерін С.О. – автор та співавтор понад 250 наукових робіт, серед яких 3 монографії, що присвячені нагальним проблемам біохімії та біофізичної хімії м'язової клітини, та 3 учбові посібники для студентів університетів. За монографію «Транспорт кальция в гладкой мышце» (Киев, «Наукова Думка») Президія Національної Академії Наук України у 1992 р. присудила йому Премію ім. академіка О.В.Палладіна. Співавтор колективної міжнародної монографії «Control of Uterine contractility» (СRС Рress, USА), написаної за замовленням разом із вченими Канади, США, Франції та Японії (1994 р.). Є автором низки науково-історичних публікацій, присвячених видатним українським біохімікам та біофізикам.

Підготував 10 кандидатів наук та 2-ох докторів наук. Є науковим керівником двох кандидатських (Н.Наумова, А.Бевза) та консультантом однієї докторської дисертацій.

Костерін С.О. проводить велику науково-організаційну роботу. Заступник Голови Вченої ради та Голова спеціалізованої Вченої ради Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України (спеціальності – «біохімія» та «біотехнологія»). Член спеціалізованої Вченої ради біологічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Керівник інститутського наукового семінару «Проблеми сучасної біохімії». Заступник головного редактора та науковий редактор «Українського біохімічного журналу». Член Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України. Вже багато років професор Костерін С.О. плідно займається викладацькою роботою у вищих учбових закладах: Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Є професором зазначених університетів.

Костерін С.О. – Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2010 р.). Нагороджений відзнакою «За наукові досягнення» та грамотами НАН України, знаком «За наукові досягнення» МОН України, лауреат «Нагороди Ярослава Мудрого» АН Вищої Школи.

У 2012 р. Костерін Сергій Олексійович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня.