Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КОРДЮМ ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КОРДЮМ ЄЛИЗАВЕТА ЛЬВІВНА

завідувач відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,

доктор біологічних наук (1969), професор (1986), член-кореспондент НАН України (2000),

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

Кордюм Єлизавета Львівна закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1955), спеціальність – біологія. Нині працює на посаді завідувача відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Є.Л. Кордюм – відомий учений у галузі ембріології, клітинної біології, екології рослин та космічної біології, засновник наукової школи з космічної й гравітаційної біології. Широку популярність Є.Л. Кордюм здобула завдяки роботі науковим керівником спільного українсько-американського космічного біологічного експерименту (1995-1998 рр.). Загалом брала участь у 48 космічних експериментах, є редактором розділів журналу Advances in Space Research.

Основні наукові інтереси Є.Л. Кордюм пов'язані з розв'язанням проблеми адаптації рослин до несприятливих змін екологічних факторів та до факторів космічного польоту. Розробляє питання стабільності та пластичності онтогенезу рослин на клітинному та молекулярному рівнях в природних умовах та в експерименті, зокрема питання адаптивної ролі фенотипічної пластичності та значення епігенетичної регуляції генної експресії і спадковості в онтогенезі рослин. У галузі ембріології нею запропоновано першу класифікацію макроспорангіїв покритонасінних рослин, розроблено класифікацію статевих типів квітки та встановлено закономірності їх формування. їй належить відкриття гравічутливості рослинних клітин, не спеціалізованих до сприйняття гравітаційного вектора, і встановлення ряду загальних закономірностей впливу мікрогравітації на організмовому, клітинному та молекулярному рівнях.. Є.Л. Кордюм — автор понад 400 наукових праць (в т.ч. 11 монографій), значна частина яких опублікована в закордонних виданнях.

В Україні Єлизавета Львівна відома не лише в колі науковців, але й урядових та політичних діячів і широкої громадськості завдяки активній організаційній роботі, яку проводить як голова секції "Космічна біологія, біотехнологія та медицина" в Раді з космічних досліджень НАН України й керівник програми з космічної біології та медицини в рамках Національної космічної програми України.

З 1994 р. Є.Л. Кордюм обрана дійсним членом Міжнародної академії астронавтики, вона член Міжнародного комітету з космічних досліджень (КОСПАР), Міжнародного товариства з гравітаційної фізіології, Європейської асоціації з низької гравітації, Американського товариства біологів рослин, Американського товариства з клітинної біології, Американського товариства з гравітаційної і космічної біології, Японського товариства фізіологів рослин, Американського біографічного інституту та його Дослідницької ради, Міжнародної асоціації статевого відтворення рослин.

Є.Л. Кордюм – лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1979), премії ім. М.Г. Холодного НАН України (1979), премії Міжнародної академії астронавтики (2011), кавалер орденів «Княгині Ольги» 3-го (1998), 2-го (2003) та 1-го (2007) ступенів; нагороджена золотою, двома срібними та трьома бронзовими медалями ВДНГ СРСР (1978-1988), Почесними дипломами та медалями Американського біографічного інституту та Міжнародної біографічної асоціації (1991-2010), Пам'ятною медаллю Ю.В. Кондратюка (1998), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2007).

У 2012 р. Кордюм Єлизавета Львівна була удостоєна такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня.