Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КНЫШОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КНИШОВ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України»,

академік НАМН України, академік НАН України,

кавалер Ордену «Святого Андрія Первозванного» І ступеня

Книшов Геннадій Васильович ( 06.08.1934 р.н.) – доктор медичних наук (1976 р.), професор (1984 р.), академік НАМН України (1994р.), академік НАН України (2006 р.), завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (з 1992 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1994 р.), двічі Лауреат Державної премії України (1988, 2005 рр.), Лауреат премії ім. М.М. Амосова (2005), Герой України (з 2004 р.) з врученням ордену ДЕРЖАВИ.

Г.В. Книшов є одним з провідних учених-хірургів країни і засновником та організатором серцево-судинної хірургії в Україні.

З 1989 р. Г.В.Книшов очолює Інститут серцево-судинної хірургії. Забезпечує динамічний характер роботи Інституту, веде активний пошук нових напрямів та методик та одночасно під його керівництвом здійснюється якісне лікування тисяч і тисяч хворих з усієї України. Інститут, керований ним, за обсягом та ефективністю хірургічних втручань вийшов на рівень показників кращих світових клінік, а за деякими показниками перевищив їх результати (лікування інфекційного ендокардиту, ішемічної хвороби серця, розшаровуючих аневризм аорти). В Україні, саме він, запровадив метод аорто-коронарного шунтування при ішемічній хворобі серця, автор упровадження керованої загальної гіпертермії при гострому інфекційному ендокардиті, вперше застосував хірургічну корекцію та оптимальне лікування складних та злоякісних порушень ритму серця, розробив методики двошлуночкової електрокардіостимуляції у хворих зі стійкою до медикаментозного лікування серцевою недостатністю, що дозволило поліпшити функціональний стан пацієнтів та зменшити медикаментозне навантаження на хворих.

Під керівництвом Г.В. Книшова успішно ведуться унікальні новаторські розробки з анатомії та електрофізіології серця. Йдеться про стрічкоподібну будову м'язу серця, гвинтоподібне його скорочення, принцип "золотого перетину" і резонансу.

За ініціативи і безпосередньої участі Геннадія Васильовича створено 24 кардіохірургічних регіональних центра в Україні, що входять до Асоціації серцево-судинних хірургів України.

Велика увага приділяється підготовці кадрів з кардіохірургії та суміжних спеціальностей. Під його керівництвом підготовлено 36 докторів і кандидатів наук.

Його думки, ідеї, пропозиції, результати досліджень і лікувальної практики та передбачень викладені у сотнях статей, опублікованих в українських і зарубіжних газетах, журналах, вісниках, у семи монографіях, трьох підручниках, написаних самостійно та у співавторстві.

Г.В. Книшов – президент Асоціації серцево-судинних хірургів України з 1992 р., голова спеціалізованої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 14.01.04 – «Серцево-судинна хірургія», голова Вченої ради Інституту, відповідальний редактор щорічника наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. Є постійним членом: Європейської асоціації серцево-торакальних хірургів (1990р.), Американської асоціації торакальних хірургів (1993 р.), Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки (1997 р.), Комітету з Державних нагород та геральдики (2005 р.), редакційної колегії та редакційної ради 11 провідних наукових журналів, президії наукової ради НАМНУ, Ради Українського Форуму, Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року».

Враховуючи   багаторічну   сумлінну   працю   в   Інституті,   вагомий   внесок у розвиток    системи    охорони    здоров'я    України,    медичної    науки,    створення кардіохірургічної школи, багаторічну самовіддану працю та особисті заслуги перед українською Державою,   Г.В.   Книшов був удостоєний таких високих нагород Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Золота Зірка суспільного визнання «Gloria Populi» (2005 р.) та Орден «Святий Андрій Первозванний» І ступеня (2012 р.).