Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КЛИМЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КЛИМЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА

головний   науковий   співробітник Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України,

доктор біологічних наук, професор,

нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Клименко Світлана Валентинівна закінчила Уманський сільськогосподарський інститут (1960 р.), нині працює головним науковим співробітником Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Клименко С.В. – відомий в Україні і за її межами вчений, інтродуктор, селекціонер нетрадиційних плодових рослин, автор 23 сортів, 250 наукових робіт, у т.ч. 10 монографій, присвячених теоретичним і практичним питанням інтродукції, адаптації, аналітичної і синтетичної селекції, технології культивування. Нею вперше зроблено монографічне узагальнення концептуальних положень про культуру кизилу в Україні і Європі, айви довгастої – на півночі України. Вперше в усіх регіонах України досліджено місцеві і природні популяції кизилу, їх поліморфізм, уточнено межі ареалів. Теоретично обґрунтовано і практично опрацьовано питання адаптації і акліматизації нових видів. Результати досліджень Широко висвітлено у доповідях на конференціях, симпозіумах, з'їздах в Україні, Росії, США, Польщі, Австрії, Болгарії, Вірменії, Словаччині, Німеччині і т. ін.

С.В. Клименко – організатор створення колекційних і селекційних фондів нових для Лісостепу видів нетрадиційних плодових рослин і наукової школи досліджень з їх інтродукції, адаптації і селекції. Підготувала 8 кандидатів наук, Вона член експертної комісії Державної служби з охорони прав на сорти рослин Мінагрополітики України; член бюро Ради ботанічних садів України; член редколегії журналу «Інтродукція рослин»; член спеціалізованої ученої ради із захисту докторських дисертацій у Національному ботанічному саду НАН України.

С.В. Клименко – лауреат премії ім. Л.П.Симиренка (1987), В.Я.Юр'єва (2002), М.М.Гришка (2008) за досягнення у створенні нових сортів рослин.

У 2012 р. Клименко Світлана Валентинівна отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».