Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КЛИМЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КЛИМЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

заступник директора з наукової роботи Інституту над­твердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

доктор технічних наук, професор,

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

Клименко Сергій Анатолійович закінчив Брянський інститут транспортного машинобудування (нині – Брянський держав­ний технічний університет, спеціальність «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», 1978 рік). Нині працює на посаді заступник директора з наукової роботи Інституту над­твердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Фахівець з процесів механічної обробки металів, матеріалознавства інструментальних матеріа­лів, зносу різального інструменту, технології машинобудування, технологічного забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей машин. Має науково-технічні досягнення у створенні моделей механічної та фізико-хімічної контактної взаємодії інструменту з оброблю­ваним матеріалом. Розробив з одержанням авторських свідоцтв та патентів комплекс експери- ментальних методів для вивчення властивостей матеріалів і процесу контактної взаємодії в зоні різання. Має особистий творчий внесок в розробку основ теорії різання з використанням поло­жень фрактального формалізму у відношенні властивостей контактуючих матеріалів, законо­мірностей процесу різання та формування стану поверхневого шару виробів. Встановив й об-ґрунтував шляхи підвищення ефективності процесу обробки високотвердих металевих матері­алів та працездатності різального інструменту з надтвердих матеріалів. Розробив наукові осно­ви процесів високоефективної лезової обробки матеріалів з гетерогенною структурою, зокрема наплавлених і напилених. Створив ряд конструкцій нових металорізальних інструментів і про­цесів обробки ними матеріалів в промисловості.

Автор 700 наукових праць, у тому числі 19 монографій та навчальних посібників, 40 авторських свідоцтв та патентів.

Клименко С.А. відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки (2009 рік), Подякою Прем'єр-міністра України (2009 рік), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011 рік).

У 2012 р. Клименко Сергій Анатолійович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.