Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КИТ ЮРИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ -ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КІТ ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України,

доктор біологічних наук,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Кіт Юрій Ярославович закінчив Львівський державний університет ім. І.Я. Франка (1985 р., спеціальність "біохімія"), з 1999 р працює в Інституті біології клітини НАН України на посаді наукового і старшого наукового співробітника. В 2008 р. захистив дисертаційну роботу та отримав звання доктора біологічних наук за спеціальністю «цитологія, клітинна біологія, гістологія» 3 2006 р. керує лабораторією молекулярних механізмів міжклітинних взаємодій у складі Відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу (зав. відділом чл.-кор. НАН України Стойка Р.С.)

Наукові дослідження Юрія Ярославовича і очолюваної ним лабораторії направлені на викриття молекулярних механізмів впливу імунної системи на розвиток автоімунних і онкологічних захворювань у людини і тварин. У цьому напрямку він тісно співпрацює із науковцями Львівського національного медичного університету, Інституту патології крові і трансфузійної медицини АМН України (м. Львів), Інституту біології тварин УААН (м. Львів), а також із науковцями Інституту хімічної біології і фундаментальної медицини Сибірського відділення Російської академії наук, та Центру молекулярної медицини університету Ерлангена (ФРН). Юрій Ярославович приймав участь в якості виконавця і керівника ряду вітчизняних і міжнародних наукових проектів.

Кіт Ю. Я. є визнаним фахівцем у галузі молекулярної імунології. Він зробив вагомий внесок у розвиток нового напряму молекулярної імунології і біохімії — абзимології. Науковий доробок Кота Ю.Я. викладено в 56 наукових публікаціях, включаючи 17 статей в рецензованих міжнародних виданнях та 28 тезах міжнародних на вітчизняних наукових з'їздів і конференцій.

Юрій Ярославович багато уваги приділяє вихованню молодих науковців, передаючи їм власний досвід, керує дисертаційними роботами аспірантів і здобувачів. Юрій Ярославович бере участь в громадській роботі, виконуючи обов'язки голови ревізійної комісії профспілки інституту.

Кіт Юрій Ярославович отримав Почесну грамоту Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України від 7 листопада 2008 р., Премію Голови обласної державної адміністрації та Голови обласної ради для працівників установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівщини на 2009 рік.

У 2012 р. за високі трудові досягнення Кіт Юрій Ярославович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».