Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

КЕНДЗЕРА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

КЕНДЗЕРА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України,

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Кендзера Олександр Володимирович закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Я. Франка (1971р., учитель фізики і електротехніки), працює на посаді заступника директора з наукової роботи Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Кендзера О.В. – відомий вчений-сейсмолог, який збагатив українську і світову науку ре­зультатами, що мають фундаментальне і прикладне значення. Наукова діяльність О.В.Кендзери пов'язана з розробкою теоретичних основ, апаратурних і програмних засобів моніторингу сейсмі­чної небезпеки території України, з удосконаленням методики і технології визначення кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів, знання яких необхідне для проектування і перевір­ки сейсмостійкості АЕС, для проектування і перевірки сейсмостійкості будинків і споруд, з прак­тичним визначенням сейсмічної небезпеки територій населених пунктів і ряду особливо важливих об'єктів. За його участю і під його керівництвом вивчено умови розміщення Південно-Української, Хмельницької, Рівненської АЕС, Київської і Дністровської ГЕС і ГАЕС, Одеської і Чигиринської ТЕС, нового безпечного Конфайнмента на Чорнобильській АЕС, НСК "Олімпійський», учбових атомних реакторів в Києві і Мінську і при проектуванні АЕС в Північній Кореї.

Кендзера О.В. є автором понад 250 наукових праць, у тому числі 10 монографій, серед яких такі фундаментальні видання, як «Національний атлас України» (2000 р.), «Глибинна будова літосфери та екологія України» (2002 р.), «Літосфера України» (2005 р.). За атлас «Глибинна будова літосфери та екологія України» він із співавторами був нагороджений Премією Нафтогазової ака­демії України (2003 р.). Наукові праці Кендзери О.В. видавалися, крім України, Росії, Білорусії, Молдови, Грузії, також в Польщі, Німеччині, Японії, Італії, США, Греції, Чехії, Угорщині, Туреч­чині, Румунії, Словаччині та Болгарії. Вони внесли вагомий вклад у популяризацію української науки за кордоном.

Кендзера О.В. був виконавцем і керівником понад 45 успішно завершених науково-дослідних, науково-практичних та пошукових тем. Зараз керує виконанням п'яти наукових тем в галузі дос­лідження довкілля з метою прогнозування небезпеки і захисту від загрозливих природних явищ ендогенного характеру.

Кендзера О.В. виконує значну організаційну роботу. Є членом Вченої ради Інституту геофізи­ки НАН України, заступником голови Міжвідомчої комісії із сейсмічного моніторингу, віце-президентом Асоціації українського сейсмостійкого будівництва, членом Комісії НАН України з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та мінімізації наслідків Чорно­бильської катастрофи; членом Робочої групи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з аналізу проблем надійності гідротехнічних споруд. Є членом редакційних колегій декі­лькох наукових фахових журналів і збірників: «Геофізичний журнал», «Геодинаміка», «Вісник КНУ. Геологія», «Геоінформатика», «Сейсмічний бюлетень території України», «Бюлетень Инс-титута геологии и геофизики АН Молдови». Брав участь у роботі державних комісій з питань гео­фізичної безпеки українських ГЕС та АЕС. Є представником України в керівництві Сейсмологіч­ної асоціації країн Чорноморської економічної співпраці.

Кендзера О.В. значну увагу приділяє вихованню молодих спеціалістів-геофізиків. Керує робо­тою спільного відділення кафедри геофізики при Київському національному університеті ім. Тара­са Шевченка і Інституті геофізики ім. СІ. Субботіна НАН України. Читає курс „Теорія сейсмічних хвильових полів". Під його керівництвом підготовлено і успішно захищено 4 кандидатських дисе­ртації.

Кендзера О.В. нагороджений Знаком «Почесний працівник атомної енергетики» (2004 р.), Грамотою НЕК «Енергоатом» за вагомий внесок у розвиток і функціонування енергетики України (2006), медаллю ім. В.І. Лучицького (2008), відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2008), орденом за "За заслуги" III ступеня (2008), Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським Народом» (2008).

У 2012 р. Кендзера Олександр Володимирович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».