Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГРИЦЕНКО АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ГРИЦЕНКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор,

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня

Гриценко Андрій Андрійович є відомим вченим-економістом, яким опубліковано більше 280 наукових праць загальним обсягом більше 300 д.а. (у тому числі 12 монографій, 15 підручників і навчальних посібників). В опублікованих працях застосовано нові методологічні підходи до вивчення сучасних економічних систем, розроблено концепції сумісно-розділених відносин, інверсійного типу ринкової трансформації, обґрунтовано логіку розвитку форм обміну, суспільно-часову теорію вартості і представницьку теорію грошей, досліджено інституційні проблеми соціально-економічного розвитку.

Закінчивши 1973 року Харківський державний університет ім. О.М.Горького за спеціальністю «політична економія», Гриценко А.А. є представником логіко-історичної школи економічної теорії в Україні, яка зробила значний внесок у пізнання інституційної структури сучасного суспільства і його історичної перспективи. Він здійснював наукове керівництво розробкою науково-дослідних тем "Формування нового економічного ладу України", "Інституційна трансформація економіки України", "Трансформаційна економіка: загальні тенденції і особливості прояву в Україні", «Інституційна архітектоніка та динаміка економічних перетворень», «Ієрархія та мережеві структури в економічних системах», «Інститут довіри в координатах економічного простору-часу». Ним підготовлено 15 докторів і 16 кандидатів економічних наук.

Свої наукові здобутки Гриценко А.А. реалізовує у практичній роботі. В 1995-2000 рр. він очолював секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності і брав участь у підготовці та опрацюванні більше п'ятдесяти законопроектів з фінансово-економічних питань. Працюючи керівником експертно-аналітичного центру Ради Національного банку України він розробив концепцію розгорнутого таргетування стабільності грошової одиниці, яка є більш загальною по відношенню до існуючих стратегій і дозволяє приймати у сфері грошово-кредитної політики адекватні умовам трансформаційної економіки рішення.

Наукові дослідження Гриценко А.А. поєднує з викладанням і науково-організаційною роботою. Він є вченим секретарем Координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України, членом правління Міжнародної асоціації інституціональних досліджень, головним редактором наукового журналу «Економічна теорія» і членом редколегій ряду періодичних наукових видань економічного профілю, головою підкомісії з економічної теорії Науково-методичної комісії з напряму «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

26 червня 2008 року Гриценку А.А. присвоєне звання «Заслужений працівник освіти України».

У 2012 р. Гриценко Андрій Андрійович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІІІ ступеня.