Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГРИНЧЕНКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ГРІНЧЕНКО ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ

директор Інституту гідромеханіки Національної Академії наук України,

доктор фізико-математичних наук, професор,

кавалер Ордену Андрія Первозванного ІІІ ступеня

Закінчивши Київський Національний університет імені Тараса Шевченка у 1959 р., Грінченко Віктор Тимофійович – визначний вчений в галузі механіки та акустики, академік НАНУ, дослідницька робота якого пов'язана з вивченням закономірностей статичного та динамічного деформування пружних тіл та тіл із п'єзоактивних матеріалів, особливостей хвильових процесів в композитних пружно рідинних системах, можливостей підвищення ефективності систем випромінювання звуку та оптимізації їх робочих характеристик. Його дослідженнями зроблено визначальний внесок в розвиток методів досліджень просторових задач статики та динаміки пружних тіл, вирішення широкого кола прикладних проблем акустики, пов'язаних зі створенням нових засобів випромінювання та прийому звуку в воді. Він є організатором української наукової школи з акустики. За його ініціативою засновано наукові журнали „Прикладна гідромеханіка" та „Акустичний вісник", головним редактором яких він являється. В.Т. Грінченко член багатьох міжнародних наукових товариств, редактор міжнародного наукового журналу, що видається в США. Серед його учнів 8 докторів наук та 15 кандидатів наук. Він автор 9 монографій та більш ніж 250 наукових праць. За 25 років його роботи директором Інституту гідромеханіки НАНУ ця наукова установа стала провідним дослідницьким центром України з широким визнанням за кордоном.

Грінченко Віктор Тимофійович отримав Державну премію УРСР в галузі науки
та техніки (1988 р.), відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України (11 червня 2007 р.), Орденом «За заслуги» III ступеня (2008 р.).

У 2012 р. Грінченко Віктор Тимофійович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден Андрія Первозванного ІІІ ступеня.