Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГОНЧАРЕНКО СЕМЕН УСТИНОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ГОНЧАРЕНКО СЕМЕН УСТИМОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,

нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Гончаренко Семен Устимович є визнаним фахівцем у галузі загальної педагогіки і методики навчання фізики. Досліджує проблеми методології педагогіки, фундаменталізації і гуманітаризації освіти, вивчення фізики в середній школі. Обґрунтував дидактичні засади формування природничо-наукової картини світу в учнів середньої школи. Керував розробкою першої Концепції середньої загальноосвітньої школи України 1991 р., автор концепції гуманітаризації загальної середньої освіти, першого українського педагогічного словника. Створив систему підручників з фізики для різних типів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, розробив методику навчання цього предмета.

Підготував 30 докторів і 55 кандидатів наук. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, входить до складу редколегій ряду педагогічних і методичних часописів.

Опублікував понад 300 наукових праць. Серед них: монографія «Формування наукового світогляду учнів у процесі вивчення фізики», «Методика навчання фізики в середній школі» в чотирьох книгах, підручники з фізики для загальноосвітньої школи та посібники для вищих навчальних закладів, «Український педагогічний словник», серія науково-популярних книг.

Учасник партизанського руху в Україні у роки Великої Вітчизняної війни.

Заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджений орденами «Знак Пошани», Великої Вітчизняної війни II ступеня, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України, медалями Н.К. Крупської, А.С. Макаренка, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», медаллю АПН України «Ушинський К.Д.».

У 2011 р. за високі трудові досягнення Гончаренко Семен Устимович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Трудова слава».