Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГЕТЬМАН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ГЕТЬМАН АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»,

академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Гетьман Анатолій Павлович у 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»). Після закінчення аспірантури у 1986 р. працює в цьому же закладі на посадах: асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана, проректором з навчальної роботи, а з 2007 р. – проректор з наукової роботи цього ж закладу.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, у 1995 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вчене звання професора присвоєно в 1997 р. Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України – у 2004 р.

Вагомий особистий внесок Гетьмана А.П. в організацію юридичної науки і освіти. Анатолій Павлович – відомий вчений-правознавець у галузі екологічного права. Його наукові дослідження відрізняються новизною, актуальністю. Напрями його наукових досліджень – методологія науки екологічного права, еколого-процесуальне право, екологічні права людини, імплементація міжнародних стандартів у національне екологічне законодавство України, земельне право.

Науковий доробок Гетьмана А.П. широко відомий не лише в Україні, а й в країнах СНД. Він є автором понад 270 наукових праць, серед яких: «Вступ до теорії еколого-процесуального права» (1998), «Екологічний контроль: питання теорії і практики» (у співавт., 1999), «Екологічне право України: Підручник» (у співавт., 2001), «Земельний кодекс України: Коментар» (у співавт., 2002). «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003), «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (2004), «Екологічне право України: Підручник» (за заг. ред., 2005), «Законодавство України про довкілля: Збірник у 2-х т.» (2006), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях: Навчальний посібник» (2007), «Земельний кодекс України: Коментар» (2007), «Екологічне право України: Академічний курс: Підручник» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т.: Т. 4» (у співавт., 2008).

Напружену науково-організаційну, педагогічну діяльність Гетьман А.П. активно і плідно поєднує з громадською діяльністю. Він приймав участь у робочих групах Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з підготовки ряду законопроектів: «Про рослинний світ», Земельного кодексу, Екологічного кодексу України та інших важливих законопроектів.

За високі досягнення Гетьману А.П. було присуджено звання Заслужений діяч науки і техніки України (2003), а також нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009), лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2009).

Гетьман Анатолій Павлович завдяки своєму професіоналізму, відданості справі, порядності здобув великий авторитет серед колективів Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», Національної академії правових наук України та широкого юридичного загалу.

У 2011 р. Гетьман Анатолій Павлович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».