Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ГАЙКО ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ГАЙКО ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Г.В. Гайко після закінчення в 1960 році Чернівецького медичного інституту працював хірургом-травматологом лікарні Чардара-ГЕС Південно-Казахстанської області.

З 1964 року подальша наукова, практична та громадська діяльність Георгія Васильовича пов'язана з Інститутом травматології та ортопедії НАМН України на посадах аспіранта, старшого наукового співробітника, вченого секретаря, з 1983 року – заступника директора з наукової роботи, а з 1989 року – директора цього провідного в Україні наукового закладу.

Дослідженнями виконаними при роботі над кандидатською (1967 р.) та докторською (1984 р.) дисертаціями Георгій Васильович запропонував низку оригінальних методик та технологій реконструктивно-відновних оперативних втручань у хворих на поліомієліт та після гематогенного остеомієліту. Визначення причин виникнення та механізмів розвитку ускладнень і негативних наслідків гематогенного остеомієліту, розробка сучасних заходів щодо профілактики і лікування та розв'язання низки організаційних питань складають новий напрямок, який об'єднав зусилля фахівців різного профілю – дитячих хірургів, ортопедів-травматологів, педіатрів, рентгенологів та морфологів у вирішенні проблеми гематогенного остеомієліту.

Своїми дослідженнями Георгій Васильович зробив вагомий внесок і в розробку теоретичних і практичних проблем артропластичних оперативних втручань на великих суглобах. Йому належать оригінальні експериментальні та клінічні дані стосовно функціональної перебудови кісток, перебігу регенерації кісткової та хрящової тканин при застосуванні аутогенних та галогенних кістково-хрящових імплантатів, стабільно-функціонального остеосинтезу при реконструктивно-відновних оперативних втручаннях.

Широко відомі його наукові праці з питань вродженого вивиху стегна, вроджених та набутих деформацій опорно-рухової системи, дегенеративно-дистрофічних уражень кісток і суглобів, організації ортопедо-травматологічної служби нашої держави.

Г.В. Гайко – автор 359 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 8 довідників, 17 винаходів, 18 рацпропозицій, 16 методичних рекомендацій і інформаційних листів. Під його керівництвом підготовлено 14 кандидатів та 7 докторів медичних наук.

Г.В. Гайко виконує велику громадську роботу, як Почесний Президент Української асоціації ортопедів-травматологів, голова Проблемної комісії «Ортопедія та травматологія» при Вченій раді МОЗ і НАМН України, голова спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських дисертацій, член медичної секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член атестаційної комісії НАМН України, редактор наукового журналу «Вісник ортопедії, травматології та протезування», член редколегій 7 наукових журналів. Тривалий час (1989-2005 рр.) Георгій Васильович виконував функції головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Ортопедія і травматологія».

Георгій Васильович – визнаний вчений, висококваліфікований ортопед-травматолог, володіє широким арсеналом сучасних консервативних і оперативних методів лікування хворих з ураженнями та пошкодженнями опорно-рухової системи, пройшов стажування в клініках США та ФРГ. Його наукові досягнення відмічені світовою громадою ортопедів-травматологів – Георгій Васильович обраний національним секретарем міжнародного товариства ортопедів-травматологів (SІСОТ) та членом Американської академії ортопедів-травматологів.

На посаді директора інституту Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор ГАЙКО Георгій Васильович  багато  зусиль доклав до  створення професійного  кадрового складу колективу інституту та розвитку його матеріальної бази. В III кварталі 2009 р. введена в дію новозбудована та оснащена сучасним устаткуванням консультативна поліклініка інституту розрахована на 200 відвідувань ортопедо-травматологічних хворих в день. Георгій Васильович користується заслуженою повагою колективу інституту та медичної громадськості України.

У 2012 р. за високі трудові досягнення Гайко Г.В. отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».