Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ФРОЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ФРОЛОВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

завідуючий відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України,

доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Фролов Геннадій Олександрович закінчив Харківський авіаційний Інститут (1970 р., інженер-механік по двигунах літальних апаратів), нині працює на посаді завідуючого відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України.

Фролов Г.О. – відомий спеціаліст в галузі високотемпературної теплофізики. Головний напрямок його робіт пов'язаний з високотемпературними дослідженнями матеріалів. В даний час він є керівником Науково-технічного центру ракетно-космічного матеріалознавства "ІПМ-Космос", вченим секретарем секції "Космічне матеріалознавство" Ради з космічних досліджень України, членом секції Наукової ради Міністерства освіти і науки України, науковим керівником експерименталь­них робіт на Геліоцентрі ІПМ НАН України в с.м.т Кацівелі Кримської АР.

При його безпосередній участі проводяться роботи по підготовці 2-х спіль­них російсько-українських космічних експериментів на Російському сегменті Між­народної космічної станції. Він був науковим керівником та співвиконавцем 7 тем. які входили в Національну космічну програму України. При його безпосередній участі створено унікальний комплекс високотемпературних стендів та установок, до складу якого ввійшли генератори надзвукових газових струменів, плазмотрони та установки радіаційного нагріву. Був виконаний великий об'єм досліджень тепло­захисних матеріалів та покриттів ракетно-космічної техніки. Це дозволило встано­вити нову закономірність і спільно з Інститутом високих температур РАН отрима­ти диплом № 298 на відкриття «Закономерности поглощения тепла при тепловом разрушении поверхности материала». Закономірності та параметри взаємодії твердого тіла з високотемпературним середовищем, які виявів в процесі досліджень Фролов Г.О., формують новий перспективний напрямок у теплофізиці високих температур, що дозволяє визначати теплові можливості матеріалу при мінімальному наборі експериментальних даних.

Має 280 наукових праць.

Фролова Г.О нагороджено медаллю «В память 1500-летия Києва» (1982 р.), медаллю «За доблесну пра­цю»" за участь в розробці теплозахисного покриття МКС «Енергія-Буран» (1990 рік); почесною грамотою Президії Національної академії наук України (2002 рік), почесною грамотою Президії Національної академії наук України (2006 рік).

У 2012 р. за високі трудові досягнення Фролов Геннадій Олександрович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «Трудова слава».