Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ФЕДОРУК АЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ФЕДОРУК ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ

дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України,

академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Федорук Олександр Касьянович (народився 27.09.1939 р. у м. Мерікур-Коран, департамент Па-де-Кале, Франція) – один з провідних мистецтвознавців сучасності, автор великого числа наукових, науково-популярних праць, в яких розкриваються різні феномени національного образотворчого мистецтва у контексті світової художньої культури.

О.К. Федорук закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (1960), Ленінградський інститут живопису, скульптури і архітектури ім. І. Ю. Рєпіна (1968), аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (1971).

О.К. Федорук – академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч культури Польщі, лауреат премії ім. О. І. Білецького в галузі літературно-художньої критики, лауреат премії ім. Олени Пчілки. Обирався заступником голови Ради з питань збереження національної спадщини при Президентові України, членом Комісії з питань відтворення видатних пам'яток історії та культури при Президентові України, представником Уряду України у Міжурядовому комітеті ЮНЕСКО.

О.К. Федорук активно і послідовно втілює у життя державну політику з питань збереження культурної спадщини, сприяючи поверненню пам'яток історії і культури на Батьківщину. У період головування ним Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей і Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон було налагоджено контакти з багатьма посольствами і консульствами України та зарубіжних країн. Завдяки плідній діяльності О.К. Федорука на цих посадах в державну скарбницю повернуто архіви, картини, рукописи, твори сакрального мистецтва В. та Ф. Кричевських, О. Олеся, О. Ольжича, В. Некрасова, І. Багряного, Л. Морозової, В. Авраменка, О. Довженка, І. Мазуренка, Г. Булавицької-Сенкевич, С. Лифаря, М. Бутовича та інших видатних діячів національної культури і мистецтва.

За безпосередньої участі та науково-організаційної підтримки О.К. Федорука були проведені масштабні наукові форуми у Києві, Львові, Празі, Кракові, Любляні та інших містах світу, де піднімалися питання внеску українців у світову духовну та естетичну культуру. Без перебільшення можна стверджувати, що в особі О.К. Федорука українська наука має найвидатнішого і найбільш послідовного дослідника мистецтва українського зарубіжжя.

В науковому доробку О.К. Федорука близько 700 статей, понад 200 наукових досліджень і художньо-публіцистичних праць. Особливе теоретико-методологічне значення мають монографічні видання дослідника-науковця:  «Джерела культурних взаємин»  (1976),  «Народжені  в Елладі» (1984), «Образотворче мистецтво НДР» (1986), «Корнило Устинович» (1992), «У колі традицій та авангарду (польський живопис повоєнних років)» (1995), «Василь Хмелюк» (1996), «Дивосвіт Аки Перейми» (2000), «Микола Бутович. Життя і творчість» (2002), «Пластика Петра Капшученка» (2004), «Андрій Чебикін – крила щедрої душі» (2004), «Жіночий образ у сучасному українському мистецтві» (2007), «Маестро художнього скла Андрій Бокотей» (2008), тритомне видання мистецтвознавчих статей «Перетин знаку» (2006-2008). В цих виданнях, рівно як і в численних інших публікаціях науковці – в альбомах, каталогах виставок, журнальних статтях О.К. Федорук незмінно порушує актуальні питання художньої творчості і її естетичній, духовній, морально-етичній проекціях, демонструючи високопрофесійну техніку письма, глибину в розкритті естетичної природи мистецтва, соціальних й емоційних чинників творчого процесу.

Як академік-секретар відділення теорії та історії мистецтв НАМ України О.К. Федорук спрямовує роботу відділення на активізацію участі в організації різноманітних мистецьких акцій, на проведення вітчизняних і міжнародних наукових конференцій, підготовку наукових видань Академії, здійснення наукових досліджень з проблем історії і теорії мистецтва. У 2009 році О. К. Федорука було нагороджено орденом Князя Ярослава мудрого V ступеня, 2004 році Почесною Грамотою Верховної Ради України та Золотою медаллю НАМ України.

За роки педагогічної діяльності О.К. Федорук виховав багато фахівців-мистецтвознавців. Як педагог особливу увагу приділяє орієнтації молодих науковців на традиції національної культури і мистецтва.

Своєю багаторічною плідною діяльністю О.К. Федорук зробив великий внесок у розвиток української культури і мистецтва, збагачення історичної пам'яті народу, національної свідомості і самобутності нації.

У 2012 р. за високі трудові досягнення Олександр Касьянович Федорук отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».