Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ДЗЮБЕЦКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ДЗЮБЕЦЬКИЙ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

завідувач відділом селекції і насінництва зернових культур Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України,

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Дзюбецький Борис Володимирович у 1961 р. закінчив Кам'янець-Подільській сільськогосподарський інститут за спеціальністю вчений агроном.

Дзюбецький Б. В. працює в Інституті зернового господарства з 1962 р. і пройшов шлях від техніка до заступника директора інституту (1995-2008 рр.), завідувача відділом селекції і насінництва зернових культур.

У 1972 р. він захистив кандидатську дисертацію, а в 1989 р. докторську за спеціальністю селекція і насінництво. З 1993 р. академік НААН України, з 1997 р. професор, присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Дзюбецький Б.В. – відомий вчений з питань селекції кукурудзи. Під його керівництвом виконуються дослідження, пов'язані з теоретичними та методичними питаннями селекційного процесу, поліпшення кукурудзи при різних ознаках, створення нового генофонду вихідного матеріалу. Всього за роки праці отримано більше 400 ліній та понад 150 гібридів, 77 з яких знаходяться в Державному реєстрі сортів України на 2011 р.

Його робота спрямована на створення нових самозапилених ліній гібридів кукурудзи, розробку нових методів досліджень: генетичного маркування, аналізу генетичних дистанцій за допомогою ДНК-маркерів, прогнозування рівня гетерозису на основі регресивного аналізу генетичних маркерів та фенотипових ознак, добору на жаро-, посухостійкість, за порогових температур; продукування гаплоїдів і на їхній основі диплоїдних генотипів та рекомбіногенез елітних плазм. Тільки за останні п'ять років було отримано близько 130 тис. сімей різних генерацій самозапилення, ідентифіковано 59 холодостійких, 84 жаростійкі лінії та 33 зразки з поєднаною стійкістю.

Вченим розроблено і створено теоретичну і організаційно-цілісну систему селекції нових гібридів, насінництва і управління ринком насіння кукурудзи.

За час роботи ним розроблені і удосконалені нові напрями селекційних досліджень, створено понад 150 гібридів кукурудзи різних груп стиглості, які були зареєстровані в Україні, Росії, Білорусії, Грузії, Молдові і в окремі роки висівалися на площі понад 1,5 млн. га. В Україні в останні роки площі гібридів селекції інституту становлять від 0,4 до 0,5 млн. га.

Опубліковано 240 наукових праць, у т.ч. 1 монографію, 1 підручник, отримано 143 авторських свідоцтв на сорти рослин.

Дзюбецький Б.В. очолює і успішно розвиває школу селекціонерів-кукурудзоводів започатковану академіком Б.П. Соколовим. Під його керівництвом захищено 2 докторських і 14 кандидатських дисертацій.

Б.В. Дзюбецький є координатором програми з селекції та насінництва кукурудзи і сорго, голова експертної ради з кукурудзи і сорго при Державній службі з охорони прав на сорти рослин.

Він відомий за межами України фахівець, про що свідчить успішне співробітництво з селекціонерами Росії, Білорусії, Китаю, Греції, Польщі, Німеччини, Австрії, Угорщини, Сербії та ін. країн.

Дзюбецький Б.В. входить до складу багатьох суспільних організацій, є керівником спецради з захисту докторських і кандидатських дисертацій при інституті сільського господарства степової зони НААН, членом редколегій спеціальних видань. Він користується заслуженим авторитетом у колективі інституту.

У 2012 р. Дзюбецький Борис Володимирович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».