Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ДОБРОДЕЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ДОБРОДЄЄВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

старший науковий співробітник Науково-технічного центру магнетизму технічних об'єктів НАН України,

кандидат технічних наук,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Закінчивши електромашинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту (1986 р., спеціальність інженер-електромеханік ), Добродєєв Павло Миколайович працює у Науково-технічному центрі магнетизму технічних об'єктів НАН України з 1986 року, в даний час на посаді старшого наукового співробітника відділу фізики і техніки магнітних явищ. Кандидат технічних наук. Має 46 опублікованих наукових праць у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, з них 5 авторських свідоцтв. За серію робіт за тематикою кандидатської дисертації був нагороджений Почесною грамотою Президії Національної Академії наук України. Поєднує наукову діяльність з обов'язками вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К64.253.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 05.09.05 – теоретична електротехніка та 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

За час роботи проявив себе грамотним фахівцем, що відповідально відноситься до поставлених перед ним наукових і технічних завдань і здатним вирішувати їх на високому рівні. Знання Добродєєва П.М. в області магнетизму технічних об'єктів і обізнаність в практичних потребах промисловості знайшли гідне застосування в розробці промислової технології розмагнічування зварювальних стиків труб великого діаметру, а також стендів контролю якості заливки роторів асинхронних двигунів. Розроблена технологія розмагнічування істотно підвищує якість електрозварювання при ремонтних роботах за рахунок виключення явища «магнітного дуття» дуги, її впроваджено на магістральних трубопроводах України, Росії та Казахстану. Стенди контролю якості заливки роторів було впроваджено у технологічний процес масового виробництва асинхронних двигунів типу ДАВ-71 та КД-60 на заводі «Електроважмаш», м. Харків.

У 2012 р. Добродєєв Павло Миколайович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».