Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

АНТОНЯК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

АНТОНЯК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

завідувачка відділення СНІДу клініки ДУ „ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України",

нагороджена медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Працює в клініці ДУ "Інституту епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України" з 1987 року: 1987-1993 рр. – у  відділенні вірусних гепатитів з блоком СНІДу, з 1993 р. – лікарем-інфекціоністом в блоці СНІДу та науковим співробітником, з 2003 р. – завіду­вач відділення СНІДу. Головним напрямком її практичної діяльності є проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу: удосконалення діагностики, профілакти­ки та лікування ВІЛ-інфекції, розробка та впровадження сучасних стан­дартів терапії тяжких форм опортуністичних інфекцій. У відділенні СНІД, яке очолює С.М. Антоняк, отримують лікування та консульта­тивну допомогу хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД з важкими формами опортуністичних інфекцій з усіх регіонів України. Хворих, які отримали лікування у відділенні, – тисячі. С.М.Антоняк також постійно надає консультативну допомогу лікарям, які проводять лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в багатьох медичних закладах країни.

С.М.Антоняк приймала активну участь в розробці навчальної програми з питань терапії ВІЛ-інфекції, з національної сертифікації лікарів, впроваджує в практику програму наставництва. Біля тисячі лікарів та медичних сестер пройшли навчання з антиретровірусної терапії та клінічну практику на базі відділення СНІДу клініки Інституту.

С.М.Антоняк є автором першого Національного клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затве­рдженого наказом МОЗ України №580 від 12.12.2003 р., який розширив доступ до антиретровірусної терапії, що призвело до суттєвого зменшен­ня темпів росту захворюваності на СНІД. Виїжджає в службові відряд­ження для надання практичної допомоги органам охорони здоров'я різних областей, по впровадженню національних стандартів лікування.

С.М.Антоняк успішно поєднує практичну і наукову діяльність як співвиконавець наукових тем з вивчення клініко-імунологічних особливостей і перебігу ВІЛ-інфекції в Україні. Має 80 наукових публікацій. Виконує кандидатську дисертацію "Клініко-патогенетичні особливості та удосконалення лікування поєднаного інфекційного процесу, спричи­неного вірусами імунодефіциту людини та гепатиту С".

За значний особистий внесок у розробку та впровадження національних стандартів лікування хворих на ВІЛ-інфекцію, високий професіо­налізм, самовідданість і активну практичну діяльність в наданні медич­ної допомоги хворим на СНІД, С.М. Антоняк одержала Почесне звання "Заслужений лікар України" (Указ Президента України від 28 травня 2009 р.№ 374), а у 2012 р. за високі трудові досягнення отримала почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».